Δικηγόροι. Ψευδορκία δικηγόρων. Κώδικας Δικηγόρων. (Παρατηρήσεις: Π. Πετρόπουλος) ΣτΕ 1869/2020

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Προέδρος: Δ. Σκαλτσούνης Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη Δικηγόροι: Γ. Σιούτη, Σ. Μαυρογιάννης (ΝΣΚ) Δικηγόροι. Ψευδορκία δικηγόρων. Κώδικας Δικηγόρων. Επαγγελματικό δίκαιο του δικηγόρου. Καταδίκη δικηγόρου για ψευδορκία υπό τον χρόνο ισχύος του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής του ιδιότητας η οποία ανατρέχει στον χρόνο κατά τον οποίο η καταδίκη καθίσταται αμετάκλητη. Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Κώδικα περί Δικηγόρων, ο οποίος ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο τέλεσης του ποινικού αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο αιτών, δεν περιελάμβαναν το αδίκημα της ψευδορκίας μεταξύ αυτών που αποτελούσαν κώλυμα διορισμού και η αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας του αιτούντος έρχεται σε αντίθεση προς το άρθρο 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ εν όψει και της ανάγκης προβλεψιμότητας του σοβαρού περιορισμού της επαγγελματικής ελευθερίας. Αντίθετη μειοψηφία. [...] 4. Επειδή, στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 53/1974 (Α΄ 256), ορίζονται τα εξής: «1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξει επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.