Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης. Προϋποθέσεις και κωλύματα αναγνώρισης. Κατανομή δικαστικών εξόδων. (Παρατηρήσεις: Αθ. Σκόντζος) ΜΠρΠειρ 511/2020

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Σπυροπούλου Δικηγόροι: Κ. Μητροπούλου (αιτούσης), Γ. Αθανασόπουλος Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης. Προϋποθέσεις και κωλύματα αναγνώρισης. Κατανομή δικαστικών εξόδων. Αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης. Εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958. Προϋποθέσεις και παραδεκτό της υποβληθείσας αίτησης. Απαγόρευση αναθεώρησης επί της ουσίας. Κωλύματα αναγνώρισης. Κατανομή βάρους απόδειξης. Έννοια δημόσιας τάξης. Ως δημόσια τάξη νοείται η κατ’ άρθρο 33 ΑΚ διεθνής δημόσια τάξη. Ουσιαστική και δικονομική δημόσια τάξη. Παραβίαση του δικαιώματος ακρόασης. Δεν προσκρούει στη δημόσια τάξη η υπό αναγνώριση αλλοδαπή διαιτητική απόφαση, δεδομένου ότι είχε δοθεί στην καθ’ ης επαρκής χρόνος προκειμένου να προβάλλει τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματά της κατά τη διαιτητική διαδικασία, χωρίς ωστόσο η τελευταία να εκφράσει οποιαδήποτε αντίρρηση. Κατανομή των δικαστικών εξόδων στη δίκη αναγνώρισης και εκτέλεσης. «Με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 4220/1961 κυρώθηκε η από 10.6.1958 Διεθνής Σύμβαση που υπογράφηκε στην Ν. Υόρκη ΗΠΑ και αφορά την αναγνώριση και την εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Η σύμβαση αυτή, η οποία ισχύει από 14.10.1962, υπερέχει, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, της ρύθμισης των άρθρων 903, 905 και 906 ΚΠολΔ. Στο άρθρο 3 της πιο πάνω Διεθνούς Σύμβασης, η οποία κυρώθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία το έτος 1975, ώστε αυτή αποτελεί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.