Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Το νέο δίκαιο των σημάτων - Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα» - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2021, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη | Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος Ι. Πρόλογος Η προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχουν τα εμπορικά σήματα, συνιστά σημαντικό μοχλό κίνησης και ανάπτυξης της οικονομίας. Ειδικότερα, ως προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη καινοτομίας, η επένδυση στην τεχνολογική εξέλιξη και η έρευνα. Τα οφέλη επεκτείνονται τόσο στην αγορά, όσο και στους καταναλωτές, οι οποίοι απολαμβάνουν ποιοτικότερα προϊόντα και τυγχάνουν καλύτερης πληροφόρησης, συνολικά δε ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός. Βέβαια, τυχόν υπέρμετρη προστασία των δικαιούχων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον ανταγωνισμό, ιδίως ως προς τη δυνατότητα της εισόδου νέων επιχειρήσεων σε μια αγορά. Σκοπός του νομοθέτη, επομένως, ήταν η επίτευξη μιας δίκαιης ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία του ανταγωνισμού στην αγορά και στην ενίσχυση του προστατευτικού νομικού πλαισίου χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης του σήματος . Τη χρυσή αυτή τομή φαίνεται να επιτυγχάνει εδώ και αρκετά χρόνια το νομικό σύστημα προστασίας εμπορικών σημάτων της Ε.Ε., που θεωρείται το πλέον αποτελεσματικό παγκοσμίως. Τόσο ο Κανονισμός 2009/207/ΕΚ για το Ευρωπαϊκό σήμα, όσο και η Οδηγία 2008/95/ΕΚ για την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου των εμπορικών σημάτων στα κράτη μέλη αναθεωρήθηκαν το 2015, ύστερα από μακρά διαδικασία που στηρίχθηκε εν πολλοίς στα πορίσματα μιας αναλυτικής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.