ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2021, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΛΚΟΟΛ

Παραπομπή για επικίνδυνη οδήγηση κατά το άρθρο 290Α του ΝΠΚ, και δη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπων, που εν συνεχεία προκάλεσε το θάνατό τους, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων. ΣυμβΝαυτΠειρ 11/2020, (Παρατηρήσεις: Γ. Κατσαούνης),

σελ. 157.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Παραπομπή για επικίνδυνη οδήγηση κατά το άρθρο 290Α του ΝΠΚ, και δη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπων, που εν συνεχεία προκάλεσε το θάνατό τους, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων. ΣυμβΝαυτΠειρ 11/2020, (Παρατηρήσεις: Γ. Κατσαούνης),

σελ. 157.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Κλοπή από σκάφος σταθμευμένο σε επαγγελματικό χώρο φύλαξης σκαφών, ενός κύριου εξωλέμβιου κινητήρα, ενός βοηθητικού εξωλέμβιου κινητήρα και κουκούλων- καλυμμάτων των κινητήρων αυτών και καταστροφή του συστήματος υδραυλικού τιμονιού. Με το επίδικο ασφαλιστήριο δεν καλύπτεται η κλοπή που συντελέσθηκε ενώ το σκάφος ήταν αποθηκευμένο σε απλώς περιφραγμένο και μη φυλασσόμενο υπαίθριο χώρο, παρά μόνο η κλοπή σε επαγγελματικό υπαίθριο χώρο φύλαξης σκαφών, υπό την προϋπόθεση τήρησης αυστηρών προστατευτικών μέτρων, ήτοι ύπαρξης φύλακα επί 24ώρη βάση ή/και ύπαρξης καμερών ασφαλείας και συστήματος συναγερμού σε λειτουργία και συνδεδεμένου με εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που κάνει περιπολίες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. ΜΠρΠειρ 1721/2021,

σελ. 148.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου. Επί αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής και θετικής αναγνωριστικής αγωγής υπάρχει ταυτότητα αντικειμένου που ενεργοποιεί την (αρνητική) λειτουργία του δεδικασμένου, αφού αν γίνει δεκτή η αρνητική αναγνωριστική αγωγή, παράγεται δεδικασμένο περί της ανυπαρξίας της έννομης σχέσεως που κρίθηκε τελεσίδικα, αν απορριφθεί παράγεται δεδικασμένο για την ύπαρξη αυτής. ΠΠρΠειρ 1024/2021,

σελ. 144.

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η περίπτωση του «πειραγμένου» ταχογράφου ως μορφή διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών (προϊσχύσαν άρθρο 290 ΠΚ). Σύγχρονες προκλήσεις: παραβατικότητα - τρόποι αντιμετώπισης. Η νεοπαγής διάταξη του ΠΚ αυξάνει ή απεμπολεί το επίπεδο προστασίας;, του Κ. Πετρόπουλου,

σελ. 112.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αναγνωστέα έγγραφα. Η λήψη υπόψη και η συνεκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηματισμό της κρίσης του περί της ενοχής του κατηγορουμένου, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου, το οποίο δεν αναγνώσθηκε κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. ΑΠ 607/2021,

σελ. 154.

ΚΛΟΠΗ

Κλοπή από σκάφος σταθμευμένο σε επαγγελματικό χώρο φύλαξης σκαφών, ενός κύριου εξωλέμβιου κινητήρα, ενός βοηθητικού εξωλέμβιου κινητήρα και κουκούλων- καλυμμάτων των κινητήρων αυτών και καταστροφή του συστήματος υδραυλικού τιμονιού. Με το επίδικο ασφαλιστήριο δεν καλύπτεται η κλοπή που συντελέσθηκε ενώ το σκάφος ήταν αποθηκευμένο σε απλώς περιφραγμένο και μη φυλασσόμενο υπαίθριο χώρο, παρά μόνο η κλοπή σε επαγγελματικό υπαίθριο χώρο φύλαξης σκαφών, υπό την προϋπόθεση τήρησης αυστηρών προστατευτικών μέτρων, ήτοι ύπαρξης φύλακα επί 24ώρη βάση ή/και ύπαρξης καμερών ασφαλείας και συστήματος συναγερμού σε λειτουργία και συνδεδεμένου με εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που κάνει περιπολίες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. ΜΠρΠειρ 1721/2021,

σελ. 148.

ΠΛΟΙΟ-ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

H ρύπανση της γάστρας του πλοίου ως αίτια underperfor­mance - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών στη σύμ­βαση χρονοναύλωσης, της Α. Σούτζιου,

σελ. 126.

ΣΗΜΑ

Το νέο δίκαιο των σημάτων - Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα» - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ, της Α. Σινανιώτη-Μαρούδη,

σελ. 100.