Τεύχος 3/2021, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 51
Άρθρα: 842

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

Συνεκδίκαση αγωγών για την οριστική επιμέλεια - συνεπιμέλεια ανήλικης και τη διατροφή της. Έκδοση απόφασης μετά από συνέντευξη του Δικαστηρίου με το τέκνο. Η εκφρασθείσα γνώμη του δεν αποτελεί, χωρίς άλλο αποφασιστικό παράγοντα με ιδιαίτερη βαρύτητα διότι πολλάκις η θέληση του είναι αποτέλεσμα επηρεασμού και πρόσκαιρη και δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του. Διαπιστώθηκε υποβολιμαία συμπεριφορά του τέκνου από τον πατέρα ο οποίος ασκούσε την προσωρινή επιμέλεια. Κρίση ότι ο πατέρας πράγματι μεριμνά για όσα στοιχειώδη απαιτεί η επιμέλεια αλλά το συμφέρον της ανήλικης επιβάλλει στην κρίσιμη ηλικία που βρίσκεται και λόγω του φύλου της να συμβιώνει και με την μητέρα δηλαδή να γίνει κατανομή της επιμέλειάς και στους δυο γονείς ανά δεκαπενθήμερο. Τούτο διευκολύνεται από το γεγονός ότι οι διάδικοι διαμένουν σε ακριβώς διπλανά σπίτια. ΜΠρΠειρ 3632/2020

Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008