Γ. Δ. Θεοχαρίδης, LL.M. (Cantab.), Δ.Ν. Ειδικός Επιστήμονας Ο.Π.Α., Ηλεκτρονικοποίηση Θαλάσσιας εμπορικής συναλλαγής -Σύστημα Βolero

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Προδιάθεση Αποτελεί κοινό τόπο ότι η ηλεκτρονική τεχνολογία συντέλεσε στο άνοιγμα νέων δίαυλων επικοινωνίας, οι οποίοι εκμηδένισαν τις αποστάσεις στον χωροχρόνο. Την ίδια στιγμή η εγγενής ανθρώπινη τάση επίτευξης κέρδους συνέστησε νέες μορφές εμπορικής δράσης, αξιοποιώντας την προαναφερθείσα παράμετρο. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική τεχνολογία αποτέλεσε το σύγχρονο αποτελεσματικό όχημα στην παγκόσμια κούρσα της κερδοσκοπικής διαμεσολάβησης στην κυκλοφορία αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Έτσι γίνεται λόγος για διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο [1] , όπου η αυτοπρόσωπη παρουσία των συναλλασσομένων υποχωρεί προ των προταγμάτων της ταχύτητας και της εξοικονόμησης δαπανών [2] . Νέα εργαλεία, όπως ηλεκτρονική υπογραφή, προσωπικός κωδικός ασφαλείας, άυλη συναλλαγή, ηλεκτρονικό έγγραφο, ολοένα και περισσότερο επικρατούν στο διεθνή συναλλακτικό χώρο. Το πεδίο της θαλάσσιας μεταφοράς δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι η συντριπτική πλειονότητα των διαμετακομιζομένων αγαθών μεταφέρεται διά της θαλάσσιας οδού. Όμως σε μια απόπειρα εκσυγχρονισμού του παραπάνω πεδίου, μόνο η παράμετρος του νομιμοποιητικού εγγράφου [3] θα μπορούσε να επιφέρει επιταχυντικό αποτέλεσμα, αφού η μεταφορική διαδικασία παραμένει σταθερή κατά χρόνο. Τούτο, διότι το μεν φορτίο κατά την υλική υπόσταση μεταφέρεται με την ταχύτητα του πλοίου, παράμετρος μη μεταβαλλόμενη, ενώ το έγγραφο επί του οποίου εγχαρτώνεται [4] το δικαίωμα στο φορτίο δεν υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.