Εφετείο Πειραιά 468/2007

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Αυτοκινητικό ατύχημα - ένσταση συνυπαιτιότητας - καταμερισμός ζημιών -δικαιούχοι αποζημίωσης και ψυχικής οδύνης. Οδηγός μοτοσικλέτας ο οποίος, από έλλειψη της επιμέλειας που μπορούσε και όφειλε να καταβάλει ως μέσος συνετός οδηγός, οδηγούσε χωρίς σύνεση και διαρκώς εντεταμένη την προσοχή του στην οδήγηση, δεν είχε τον έλεγχο της μηχανής του, ώστε να μπορεί να εκτελεί κάθε στιγμή τους απαιτούμενους χειρισμούς, δεν ρύθμισε κατάλληλα την ταχύτητά του, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες, δεν οδηγούσε το όχημά του στο άκρο δεξιό της οδού, επιχείρησε υπέρβαση προπορευομένου οχήματος, χωρίς να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να το πράξει χωρίς κίνδυνο και χωρίς να εκθέσει σε κίνδυνο τα ερχόμενα αντιθέτως οχήματα και εισήλθε στο τμήμα του οδοστρώματος που προοριζόταν για την αντίθετη κυκλοφορία είναι υπαίτιος κατά ποσοστό που καθορίζει το δικαστήριο. Οδηγός ΙΧ ο οποίος από έλλειψη επιμέλειας οδηγούσε χωρίς σύνεση και διαρκώς εντεταμένη την προσοχή του, δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος, ώστε να μπορεί να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς, ούτε ρύθμισε κατάλληλα, την ταχύτητά του, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες, ειδικότερα δε την κατάσταση της οδού, της νύκτας, του ανεπαρκούς φωτισμού και της περιορισμένης ορατότητας λόγω στροφής, βαρύνεται με ποσοστό υπαιτιότητας. Ενόψει του συντρέχοντος πταίσματος του θανόντος, που νομίμως προβάλλεται κατά των εναγόντων (εμμέσως ζημιουμένων), διότι τούτο επιβάλλεται από τις αρχές της καλής πίστης πρέπει να τους επιδικασθεί η αιτούμενη αποζημίωση μειωμένη ανάλογα με το ποσοστό συνυπαιτότητάς του. Ο καταβαλών τα έξοδα κηδείας είναι δικαιούχος της σχετικής αξιώσεως καθώς και ο κύριος καταστραφείσας μοτοσικλέττας. Δικαιούχοι χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης η σύζυγος, ο ανήλικος γιος, οι γονείς και ο αδελφός του θανόντος, με τους οποίους συνδεόταν με μεγάλη αγάπη και στενούς δεσμούς. Για τον προσδιορισμό των συνθηκών του ατυχήματος λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του θανόντος, ο βαθμός υπαιτιότητας των εμπλακέντων οδηγών και του συντρέχοντος πταίσματος του θανόντος, η ηλικία των εναγόντων κατά το χρόνο που έλαβε χώρα το ατύχημα και οι ψυχολογικές διαταραχές που εμφάνισαν (ένταξη σε ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης), και, τέλος, η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, πλην της ασφαλιστικής εταιρείας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.