Εφετείο Πειραιά 786/2006

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Αξίωση γονέα για αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής από τέκνο, σε περίπτωση θανατώσεως τέκνου από αδικοπραξία - Η χρηματική απαίτηση παραμένει νομιμότοκη παρά τον περιορισμό αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. Η αξίωση του γονέα για αποζημίωση, λόγω στέρησης διατροφής από το τέκνο, σε περίπτωση θανάτωσης του τέκνου από αδικοπραξία, προϋποθέτει αποκτημένο τέτοιο δικαίωμα έναντι του τέκνου, που υπάρχει στην περίπτωση που ο γονέας δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό του από την περιουσία του ή την εργασία του, κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του ανάγκες. Για την απορία του αυτή λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση που δημιουργείται από τις ατομικές του ανάγκες και όχι από τις ανάγκες άλλων προσώπων, προς τα οποία από το νόμο έχει υποχρέωση διατροφής. Η αγωγή, με την οποία διώκεται η ικανοποίηση τέτοιας αξιώσεως, πρέπει να περιέχει και το ποσό της καταβλητέας από τον εναγόμενο διατροφής με βάση τις ατομικές ανάγκες του δικαιούχου και τα εισοδήματα του υπόχρεου σε διατροφή, η απώλεια των οποίων στηρίζει ουσιωδώς την αξίωση αποζημιώσεως του δικαιούχου της διατροφής. Ο δικαιούχος διατροφής υποχρεούται για τις ανάγκες διατροφής του να αναλώσει και κεφάλαια της περιουσίας του, εφόσον αυτή είναι μεγάλη και απρόσοδη και όχι μικρή που η διατήρησή της επιβάλλεται για εξασφάλιση εισοδήματος. Η αγωγή για επιδίκαση χρηματικής απαιτήσεως δεν είναι μόνο διαδικαστική πράξη, αλλά έχει και χαρακτήρα οιονεί δικαιοπραξίας οχλήσεως, η οποία ενέχει πρόσκληση του δανειστή απευθυντέα προς τον οφειλέτη για εκπλήρωση της παροχής ανεξαρτήτως του διαδικαστικού χαρακτήρα της ως στοιχείου ασκήσεως της αγωγής και μέσον ενάρξεως της δίκης. Επομένως, ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν επηρεάζει την επελθούσα με την επίδοση της αγωγής όχληση, με αποτέλεσμα ο εναγόμενος οφειλέτης χρηματικής παροχής να οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή για το ληξιπρόθεσμο ένδικο χρέος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.