Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 1927/2005 (Δ΄ Τριμελές Τμήμα, μεταβατική έδρα Μυτιλήνης)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Καταβλητέες εισφορές. Προσδιορισμός από τα όργανα του Ι.Κ.Α. Ι.ΚΑ. Πράξεις επιβολής εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών. Αν ο εργοδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που θεσπίζουν οι προπαρατιθέμενες διατάξεις, τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ μπορούν, προκειμένου να αποδειχθούν ο αριθμός των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση, το είδος και ο χρόνος της απασχόλησης και το ύψος των αποδοχών, να προσδιορίσουν τις καταβλητέες εισφορές με βάση τα κατά την κρίση τους στοιχεία που προκύπτουν από την ασφαλιστική σχέση.Πρόεδρος: Ελένη Αλεξοπούλου Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τζαλαβράς Δικηγόροι: Παναγιώτης Παπάμαλης, Χαράλαμπος Λαμπριανός Επειδή, με την κρινόμενη έφεση, ....ζητείται παραδεκτώς η εξαφάνιση της 15/2002 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε προσφυγή του εκκαλούντος κατά της 294/συν.50/25.10.2000 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Μυτιλήνης, με την οποία είχε απορριφθεί ένσταση του εκκαλούντος κατά της 10336/12.7.1999 πράξης επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.) και της 135/12.7.1999 πράξης επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) δραχμών 1.652.400 και 495.720 αντιστοίχως του ιδίου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.. Επειδή, στο άρθρο 2 του Α.Ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4476/1965 (Α΄ 103) ορίζεται ότι: «1. Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως......α) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.