Εφετείο Πειραιά 257/2007 (Ναυτικό Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Τραπεζικό δάνειο - Ευθύνη εγγυητή - Παραίτηση από την ένσταση ελευθερώσεως - Δεν ισχύει σε περίπτωση δόλου ή βαρειάς αμέλειας του δανειστή - Ορισμός βαρειάς αμέλειας από το δικαστήριο. Κατά το άρθρο 862 ΑΚ, ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν αποκλείεται από τυχόν, εκ των προτέρων, παραίτηση του εγγυητή εκ του κατ’ άρθρο 855 ΑΚ δικαιώματος δίζησης. Εξ άλλου, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα της ανωτέρω ρυθμίσεως, ο εγγυητής μπορεί να παραιτηθεί εκ των προτέρων του θεσπιζόμενου με αυτή ευεργετήματος (ένστασης ελευθερώσεως), όχι όμως και για την περίπτωση, κατά την οποία, η ικανοποίηση του δανειστή θα καταστεί αδύνατη από δόλο η βαρειά αμέλεια του τελευταίου, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 332 παρ. 1 ΑΚ, είναι άκυρη κάθε προηγούμενη συμφωνία, που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη από δόλο ή βαρειά αμέλεια. Τέλος, εφόσον στον Αστικό Κώδικα δεν περιελήφθη ορισμός της βαρειάς αμέλειας, στο δικαστήριο εναπόκειται, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να κρίνει πότε η αμέλεια φέρει βαρειά μορφή.Πρόεδρος: Παν. Ρουμπής Εισηγητής: Δ. Χονδρογιάννης Δικηγόροι: Αθ. Μαρκάκης, Στ. Νικηφοράκης Κατά το άρθρο 862 ΑΚ, ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.