ΟΛΠ ΑΕ - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. ΕιρΠειρ 261/2010 (Παρατηρήσεις: Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Δήμος Δικηγόροι: Δ. Λαγούρος, Μ. Περδίκη ΟΛΠ ΑΕ - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Εκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από την ΟΛΠ ΑΕ. Εφαρμογή στην ΟΛΠ ΑΕ προνομίων Δημοσίου. Μη αντίθεση στο Σύνταγμα, στην ΕΣΔΑ και στην ΣυνθΕΟΚ. Παραχωρήσεις ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων χώρων στη λιμενική περιοχή. Νομική φύση/Προϋποθέσεις ανάκλησης. [...] Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου του Ν 2688/1999 (ισχύοντος κατ’ άρθρο εικοστό αυτού από 1.5.1999), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 2932/2001 ορίστηκε ότι «το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, που ιδρύθηκε με το Ν 4748/1930 (ΦΕΚ Α’ 166) και αναμορφώθηκε με τον ΑΝ 1559/1950 (ΦΕΚ Α’ 252), που κυρώθηκε με το Ν 1630/1951 (ΦΕΚ Α’ 8), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς «Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ ΑΕ». Η ΟΛΠ ΑΕ, είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφελείας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τελεί υπό την εποπτεία τού Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον ΚΝ 2190/1920 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν 2414/1996 (ΦΕΚ Α’ 135), καθώς και του ΑΝ 1559/1950, όπως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.