Σύμβαση έργου κατ’ επίφαση - Υποκρυπτόμενη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. ΕφΠειρ 477/2010 (Παρατηρήσεις: Άννα Λεβέντη)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Μανωλοπούλου Εισηγήτρια: Σ. Δουλκίδου Δικηγόροι: Κ. Πενταγιώτης, Χ. Στεφάνου Σύμβαση έργου κατ’ επίφαση - Υποκρυπτόμενη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Οι υπό κρίση έγγραφες συμβάσεις κατ’ επίφαση και εικονικώς ονομάστηκαν «συμβάσεις έργου», ενώ στην πραγματικότητα υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Οι απασχολούμενοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κατά το ωράριο, κατά τον τόπο, το χρόνο, και υπό τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων του εναγομένου ΝΠΔΔ και υπό τις αυτές συνθήκες υπό τις οποίες παρείχετο η αντίστοιχη εργασία από το μόνιμο προσωπικό του εργοδότη. Επίσης κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον κατάλληλο κανόνα δικαίου ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται για το χαρακτήρα της υπό κρίση έννομης σχέσεως, με βάση το νόμο και τις ενώπιόν του προσκομιζόμενες αποδείξεις, χωρίς να δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που τα μέρη έδωσαν σ’ αυτήν. Με βάση τα ιστορούμενα στην αγωγή πραγματικά περιστατικά και τις αποδείξεις που προσκομίστηκαν προκύπτει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη απέβλεψαν στην παροχή της εργασίας καθ’ εαυτής (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας) και όχι στο αποτέλεσμά της (σύμβαση έργου), και ότι είχε συμφωνηθεί ασφάλιση των εναγόντων στο ΙΚΑ. Επίσης, προκύπτει ότι οι ενάγοντες τηρούσαν το ωράριο των λοιπών υπαλλήλων καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσεως, παρά τα αναφερόμενα στην...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.