Πλειστηριασμός πλοίου υπό σημαία Μάλτας - Έννοια εξόδων φυλάξεως και συντηρήσεως κατά το νόμο της Μάλτας και το άρθρο 205 περ. α’ ΚΙΝΔ - Σχέση τους με τη ναυτική υποθήκη. ΕφΠειρ 16/2010 (Παρατηρήσεις: Θανάσης Αλυκάτορας)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μαγιάκου Εισηγητής: Α. Πλακίδας Δικηγόροι: Α. Πλουμίδου, Π. Καραμήτσιος Πλειστηριασμός πλοίου υπό σημαία Μάλτας - Εννοια εξόδων φυλάξεως και συντηρήσεως κατά το νόμο της Μάλτας και το άρθρο 205 περ. α’ ΚΙΝΔ - Σχέση τους με τη ναυτική υποθήκη. Πίνακας διανομής εκπλειστηριάσματος πλειστηριασθέντος πλοίου σημαίας Μάλτας. ΄Εννοια εξόδων φυλάξεως και συντηρήσεως κατ΄ άρθρο 50 παρ. g του νόμου της Μάλτας περί Εμπορικής Ναυτιλίας. Ταυτόσημη με την έννοια του άρθρο 205 ΚΙΝΔ. Είναι προνομιακά και προηγούνται της ναυτικής υποθήκης στην κατάταξη κατ΄ άρθρο 1012 παρ. 4 ΚπολΔ και άρθρο 205 ΚΙΝΔ εκείνα τα έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως μόνον που έγιναν στον λιμένα όπου το πλοίο εκπλειστηριάστηκε και συντέλεσαν στο να διατηρηθεί μέχρι του πλειστηριασμού του και εν όψει αυτού στην κατάσταση που βρίσκεται, σώο και αναλλοίωτο. Το προνόμιο των σχετικών δαπανών σκοπεύει στην εξασφάλιση της φύλαξης και συντήρησης του πλοίου μετά την ακινησία του, ως συνέπεια της κατάσχεσης, και εν όψει του πλειστηριασμού του και χάριν αυτού. Δεν είναι προνομιακά τα έξοδα που έγιναν για την συνήθη και σύμφωνα με τον προορισμό του πλοίου εκμετάλλευσή του, που αποβλέπουν στον δι’ αυτής προσπορισμό οικονομικού κέρδους και στην επαύξηση και όχι διατήρηση της αξίας του. Η κρινόμενη έφεση κατά της υπ’...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.