Πλειστηριασμός πλοίου - Αναγγελία. ΕφΠειρ 705/2010

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Τσαντεκίδου Εισηγητής: Σ. Μακρή Δικηγόροι: Χ. Στέφας, Γ. Νικηφόρος Πλειστηριασμός πλοίου - Αναγγελία. Πλειστηριασμός πλοίου. Προθεσμία για την άσκηση αναγγελίας. Η προθεσμία δεν αναστέλλεται τον Αύγουστο όταν η αναγκαστική εκτέλεση αφορά πλοίο ή αεροσκάφος. Ενόψει της λεκτικής διατυπώσεως της διατάξεως του άρθρου 940Α του ΚΠολΔ, η οποία είναι γενική, με σαφή προσδιορισμό των εξαιρέσεων στο εδ. β’ αυτής, η θεσπιζόμενη απαγόρευση καταλαμβάνει κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτελέσεως, πέρα από την μνημονευόμενη επιταγή προς εκτέλεση, η οποία αποτελεί το αφετήριο σημείο ενάρξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως. Επομένως, στις πράξεις εκτελέσεως, που απαγορεύεται να γίνουν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 940Α ΚΠολΔ, περιλαμβάνεται και η άσκηση αναγγελίας καθώς και η κατάθεση στο συμβολαιογράφο του πλειστηριασμού των εγγράφων με τα οποία αποδεικνύεται η αναγγελλόμενη απαίτηση, κατά το άρθρο 972 παρ. 1 ΚΠολΔ, γιατί η αναγγελία, διά της οποίας ο αναγγελλόμενος δανειστής εξωτερικεύει τη βούλησή του περί συμμετοχής του στη διαδικασία της εκτελέσεως, αποτελεί πράξη της διαδικασίας εκτελέσεως, αφού συνιστά την πρώτη πράξη και την αφετηρία της κατατάξεως, η οποία εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 998 παρ. 5 του ΚΠολΔ, κατά το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου, όπου επιτρέπεται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.