Νe bis in idem - Εφαρμογή της αρχής αυτής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΠ 1568/2010 Ε’ Ποινικό Τμήμα

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χαρ. Δημάδης Εισηγητής: Γ. Αδαμόπουλος Εισαγγελέας: Παν. Ψάμης Δικηγόροι: Π. Καραντώνης, Σ. Σταματάκης, Ε. Παπαδάκης Νe bis in idem - Εφαρμογή της αρχής αυτής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατοχή και διαμετακόμιση ναρκωτικών ουσιών. Καταδίκη για την αυτή πράξη από το Εφετείο της Ρώμης. Εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την υπογραφή και θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Παραπομπή του ζητήματος στην Ολομέλεια, ως γενικού ενδιαφέροντος. [...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α’ και ζ’ του Ν 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν 2161/1993 και ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο τελέσεως των αξιοποίνων πράξεων (Δεκέμβριος 1999) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μέχρι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. τιμωρείται όποιος διαμετακομίζει ή κατέχει ναρκωτικά (ήδη άρθρα 20 παρ. 1 περ. α’ και ζ’, 2, 23 Ν 3459/2006). Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το έγκλημα της διαμετακομίσεως ναρκωτικών ουσιών δηλαδή της μετακινήσεως αυτών με οποιοδήποτε μέσο από τόπο σε τόπο είναι διεθνές έγκλημα εφόσον η διαμετακόμιση γίνεται για μεταπώληση με κέρδος ή και για διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, πραγματώνεται και όταν στη διαμετακόμιση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.