Έλλειψη αιτιολογίας αποφάσεως - Αναίρεση. ΑΠ 1660/2010 Ε’ Ποινικό Τμήμα

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Θεοχαρίδης Εισηγητής: Ν. Ζαΐρης Εισαγγελέας: Γ. Μπόμπολης Έλλειψη αιτιολογίας αποφάσεως - Αναίρεση. Αναίρεση λόγω έλλειψης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης με την οποία οι κατηγορούμενοι, ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών κινητής τηλεφωνίας, κηρύχθηκαν ένοχοι του αδικήματος της ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος διότι δεν αναφέρονται α) η διάταξη νόμου που καθορίζει τα ανώτατα όρια ρύπων που υπερέβησαν καθώς και των τρόπο που οι ρύποι καθορίστηκαν, β) εάν στην επίδικη περίπτωση υπήρξε υπέρβαση των ανωτάτων ορίων ρύπων και σε ποιο συγκεκριμένο επίπεδο, καθώς και η διάρκεια τους, γ) ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώθηκε η υπέρβαση των ορίων αυτών και δ) οι συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις των ρύπων. [...] Επειδή, κατά μεν την παρ. 1 εδάφιο α’ και β’ του άρθρου 28 του Ν 1650/1986, με φυλάκιση τριών μηνών έως δύο έτη και με χρηματική ποινή τιμωρείται, όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη, που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδομένων διαταγμάτων και υπουργικών ή νομαρχιακών αποφάσεων, ή ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού... άδεια ή έγκριση... και υποβαθμίζει το περιβάλλον, κατά δε την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, σε περιπτώσεις τέλεσης των εγκλημάτων της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.