Δικαστική συνδρομή - Διμερής σύμβαση με την Αλβανία για αστικές, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις - Αναγνώριση δεδικασμένου αλβανικής απόφασης λύσης γάμου - Προϋποθέσεις παραδεκτού της συζήτησης. Επίδοση - Μη προσήκουσα κλήση της εναγομένης με θυροκόλληση - Στέρηση του δικαιώματος υπεράσπισης της ερημοδικασθείσης εναγομένης. ΕφΠειρ 798/2010

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Ξηρουχάκης Εισηγητής: Μ. Χατζηγεωργίου Δικηγόρος: Α. Μπουγιούκας Δικαστική συνδρομή - Διμερής σύμβαση με την Αλβανία για αστικές, οικογενειακές κ εμπορικές υποθέσεις - Αναγνώριση δεδικασμένου αλβανικής απόφασης λύσης γάμου - Προϋποθέσεις παραδεκτού της συζήτησης. Επίδοση - Μη προσήκουσα κλήση της εναγομένης με θυροκόλληση - Στέρηση του δικαιώματος υπεράσπισης της ερημοδικασθείσης εναγομένης. Κατά την από 17 Μαΐου 1993 Διμερή Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας, που κυρώθηκε με το Ν 2311/19.6.1995 (ΦΕΚ Α’ 119) και τέθηκε σε ισχύ από 15.9.1995, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγνωρίζει και θα εκτελεί στο έδαφός του αποφάσεις που εκδόθηκαν στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με αστικές, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις (άρθρο 23 παρ. 1). Ειδικότερα οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 θα αναγνωρίζονται και θα εκτελούνται, αν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α)... β)... γ) Αν ο διάδικος που ερημοδίκησε και που δεν μετέσχε στη διαδικασία είχε κληθεί εμπρόθεσμα και με τον προσήκοντα τρόπο ή αν ο διάδικος που δεν εμφανίσθηκε και που δεν είχε την ικανότητα να παρίσταται σε δικαστήριο μπόρεσε να αντιπροσωπευθεί νόμιμα. Η κλήση με θυροκόλληση δεν θα λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 24). Η αγνόησή της με τον τρόπο αυτό κλητεύσεως προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 10 της Συμβάσεως αυτής,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.