Άρθρο 5 σημείο 3 Σύμβασης των Βρυξελλών - Διεθνής δικαιοδοσία επί ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας - Ένωση προστασίας καταναλωτών - Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων με τους καταναλωτές - Ειδική διεθνής δικαιοδοσία. ΔΕΚ Υπόθ. C-167/2000, απόφ. της 1.10.2002

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Verein fur Konsumenteninformation κατά Karl Heinz Henkel Σύμβαση για την διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων Προδικαστική Άρθρο 5 σημείο 3 Σύμβασης των Βρυξελλών - Διεθνής δικαιοδοσία επί ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας - Ένωση προστασίας καταναλωτών - Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων με τους καταναλωτές - Ειδική διεθνής δικαιοδοσία. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως των Βρυξελλών (ΣΒ) οι διαφορές μεταξύ μιας δημόσιας αρχής και ενός προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στο μέτρο που η εν λόγω αρχή ενεργεί στο πλαίσιο της ασκήσεως δημόσιας εξουσίας. Έτσι, η έννοια «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 1, πρώτο εδάφιο της ΣΒ, δεν καλύπτει την αγωγή κράτους - διαχειριστή πλωτών δημοσίων οδών κατά του νομικώς υπευθύνου προσώπου, με σκοπό την αναζήτηση των δαπανών που προήλθαν από την ανέλκυση ναυαγίου που το εν λόγω κράτος - διαχειριστής διενήργησε κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Αντίθετα, μία αγωγή, που αφορά την απαγόρευση στους εμπόρους της χρήσεως καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτουν με καταναλωτές, σκοπεί στην υποβολή σχέσεων ιδιωτικού δικαίου στον έλεγχο των δικαστηρίων. Ένα νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα ιδιώτη τελικού καταναλωτή, χωρίς να αποτελεί το ίδιο συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ επαγγελματία και ιδιώτη, δεν μπορεί να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.