Απόρριψη αιτήματος εγγραφής σε μητρώο ασκουμένων δικηγόρων λόγω μη αναγνώρισης αλλοδαπού πτυχίου - Η άσκηση ως δραστηριότητα υπαγόμενη στην ελευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων και το δικαίωμα εγκαταστάσεως - Ακύρωση απόρριψης επί τη βάσει της μη αναγνώρισης - Υποχρέωση δικηγορικού συλλόγου για αξιολόγηση αλλοδαπού πτυχίου με το απαιτούμενο για την εγγραφή ημεδαπό ως προς τις γνώσεις και τις δικαιϊκές διαφορές και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαφορές στην οργάνωση του επαγγέλματος μεταξύ των κρατών-μελών. ΣτΕ Ολ 2770/2011 (Παρατηρήσεις: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2011, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Βροντάκης Εισηγητής: Ι. Γραβάρης Δικηγόροι: Χ. Βάρδακας, Μ. Τσίπρας   Απόρριψη αιτήματος εγγραφής σε μητρώο ασκουμένων δικηγόρων λόγω μη αναγνώρισης αλλοδαπού πτυχίου - Η άσκηση ως δραστηριότητα υπαγόμενη στην ελευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων και το δικαίωμα εγκαταστάσεως - Ακύρωση απόρριψης επί τη βάσει της μη αναγνώρισης - Υποχρέωση δικηγορικού συλλόγου για αξιολόγηση αλλοδαπού πτυχίου με το απαιτούμενο για την εγγραφή ημεδαπό ως προς τις γνώσεις και τις δικαιϊκές διαφορές και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαφορές στην οργάνωση του επαγγέλματος μεταξύ των κρατών-μελών. Η επακολουθήσασα μετά από σιωπηρή απόρριψη αιτήματος προς τη Διοίκηση, απορριπτική απάντηση του αποφαινόμενου Οργάνου που περιλαμβάνει συγκεκριμένους λόγους δύναται να συνιστά την αιτιολογία της απόρριψης. Αντίθετη Μειοψηφία. Η σιωπηρή απόρριψη από Δικηγορικό Σύλλογο αιτήματος εγγραφής ως ασκουμένου συνιστά προσβαλλόμενη εκτελεστή πράξη. Σχετικά με την πρόσβαση υπηκόων άλλων Κρατών-μελών της ΕΕ σε «νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα» (συμπεριλαμβανομένου του δικηγορικού), η υποχρέωση του κράτος υποδοχής να λαμβάνει υπ’ όψη τους «κοινοτικούς» τίτλους δεν συνιστά αυτόματη αναγνώριση τους ούτε περιορισμό της αποκλειστικής αρμοδιότητας του να καθορίζει τη μορφή, το περιεχόμενο και το επίπεδο της οικείας εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση δεν συνιστά «νομικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα», αλλά αναγκαία προπαρασκευή για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα και δραστηριότητα υπαγόμενη στην κοινοτικά κατοχυρωμένη ελευθερία κυκλοφορίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.