Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου / Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Επικύρωση «ανώμαλης» δικαιοπραξίας και κτηματολογικές εγγραφές (Γνωμοδότηση)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο ΑΠΘ Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στο ΑΠΘ Α. Ιστορικό Τέθηκαν υπόψη μας τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Ο από 7.4.1953 (αριθμ. κτηματ. 29105) τίτλος κυριότητας, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στον τόμο 170 και με αύξοντα αριθμό 409. Με τον εν λόγω τίτλο, που χορηγήθηκε από τον Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η Μ. χήρα Χ.Π., το γένος Χ. και Σ.Π., ο Α.Π. και ο Θ.Π. απέκτησαν, κατά ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου η πρώτη και κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου ο καθένας από τους δεύτερο και τρίτο, τέσσερα κληροτεμάχια: Το με αριθμό 552 (Α΄ κατηγορίας), έκτασης 4.400 στρεμμάτων, το με αριθμό 160 (Β΄ κατηγορίας), έκτασης 2.541 στρεμμάτων, το με αριθμό 365 (Γ΄ κατηγορίας), έκτασης 5.000 στρεμμάτων και το με αριθμό 659 (Δ΄ κατηγορίας), έκτασης 6.696 στρεμμάτων. 2. Το από 5.9.1974 ιδιωτικό συμφωνητικό, δυνάμει του οποίου οι ανωτέρω Μ. χήρα Χ.Π., Α.Π. και Θ.Π. δώρησαν, κατά το ποσοστό της συγκυριότητάς τους, στην Α. σύζυγο Α.Π. και στη Σ. σύζυγο Θ.Π. ένα διαιρετό τμήμα, έκτασης 2.200 τ.μ., που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του (υπό 1) κληροτεμαχίου Α΄ κατηγορίας με αριθμό 552, συνολικής έκτασης 4.400 τ.μ., κατά ποσοστό συγκυριότητας 50%...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.