Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού & κλαδική ρύθμιση: Προς ένα μοντέλο συμπληρωματικής εφαρμογής

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος,   Δικηγόρος Πειραιώς, Ερευνητ. συνεργάτης Tilburg Law & Economics Center A. Εισαγωγή Ηβαθμιαία κατάργηση των πρώην κρατικών μονοπωλίων και το άνοιγμα στον ελεύθερο ανταγωνισμό όλο και περισσότερων κλάδων της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πληθώρας Κλαδικών Ρυθμιστικών Πλαισίων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό καλούνται να ρυθμίσουν κατ’ ειδικό (κλαδικό) τρόπο θέματα που αφορούν τη ρύθμιση του (κλαδικού) ανταγωνισμού, δηλαδή ζητήματα τα οποία ταυτόχρονα εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του γενικώς εφαρμοζόμενου Δικαίου Ανταγωνισμού. Η παράλληλη ύπαρξη και μερική αλληλοεπικάλυψη αυτών των δύο αυτόνομων συστημάτων κανόνων, το κάθε ένα με τις δικές του (αλλά παράλληλες και συναφείς μεταξύ τους) κεντρικές έννοιες, διαδικασίες, πολιτική στοχοθεσία και θεσμική δομή, δύνανται να δημιουργήσουν ουσιαστικά προβλήματα ως προς τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της Κοινοτικής Πολιτικής ρύθμισης, παρέμβασης και εποπτείας επί του κάθε κλάδου, αλλά και ως προς την ασφάλεια δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, η σχέση, συνύπαρξη και προτεραιότητα εφαρμογής των δύο αυτών συστημάτων, καθώς και η σχέση μεταξύ των βασικών εννοιών που υποστηρίζουν, έχουν αναδειχθεί σε μείζονα ζητήματα του Ευρωπαϊκού αλλά και των εθνικών δικαίων, ειδικά κατά τα τελευταία έτη. Το παρόν άρθρο, θα προσεγγίσει τα θεμελιώδη στοιχεία αυτής της σχέσης, με στόχο να προτείνει το περίγραμμα και τους βασικούς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.