Αναστολή διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα λόγω της καταχρηστικότητας των όρων αυτής. ΕιρΠειρ 643/2012(Παρατηρήσεις: Γεωργία Σκούρα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Κωστοπούλου Δικηγόροι: Μ. Δαβάκης, Α. Πετράτου Αναστολή διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα λόγω της καταχρηστικότητας των όρων αυτής. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής. Πιθανολόγηση της ευδοκίμησης ανακοπής για τον λόγο ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της επιδίκου συμβάσεως η οφειλή του αιτούντος επιβαρύνθηκε με συμβατικούς τόκους υπολογιζόμενους από προγενέστερη ημερομηνία από την οποία εκείνος καθυστέρησε την οφειλή του. Ο εν λόγω καταχρηστικός όρος της σύμβασης κρίνεται άκυρος, καθιστώντας την απαίτηση της καθ’ ης η αίτηση μη εκκαθαρισμένη δηλαδή μη ορισμένη κατά το ποσό και το ποιόν της. [...] Ο όρος αυτός είναι καταχρηστικός γιατί η υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει τόκους από προγενέστερη ημερομηνία από την οποία εκείνος καθυστερεί την οφειλή του αποτελεί υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση (περίπτωση Α της διαταγής του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν 2251/1994) ενώ είναι αντίθετη και στη δικαιολογημένη προσδοκία του καταναλωτή ότι οφείλει τόκους όταν καθυστερεί την εκπλήρωση κάποιας οφειλής του από την καθυστέρηση και όχι από κάποιο προγενέστερο χρονικό σημείο (ΠΠρΑθ 961/2007 ΤΝΠ (προσκομιζόμενη). Η ένσταση της καθής η αίτηση που υπέβαλε με δήλωση της πληρεξουσίας της δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου και με τις προτάσεις της περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντος να αξιώσει την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.