Ασφαλιστικά Μέτρα σχετικά με διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ν 3886/2010 - Περιπτώσεις που η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της βλαπτικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. ΔΕφΠειρ 1/2012

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Διαμαντής Δικηγόροι: Κ. Χαρώνης, Μ. Αρβανίτη Ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ν 3886/2010 - Περιπτώσεις που η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της βλαπτικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. Ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος εκ του ύψους της προϋπολογισθείσης δαπάνης για προμήθειες, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ν 3886/2010. Προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της βλαπτικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ασκείται στη συνέχεια κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. Μόνη περίπτωση που δεν απαιτείται η προηγούμενη άσκηση προδικαστικής προσφυγής για το παραδεκτό της αιτήσεως, αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στρέφεται κατά πράξεως που δέχεται την προδικαστική προσφυγή άλλου προσώπου. [...] Με την αίτηση αυτή και αυτή η αιτούσα εταιρία ζητά να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με τη διενέργεια του επαναληπτικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Βιοχημικούς Αναλυτές με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτών και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.