Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου - Aπαγόρευση μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου όταν με αυτές καλύπτονται πάγιες, μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. EφΠειρ 99/2011(Παρατηρήσεις: Άννα Λεβέντη)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Παζαρίδης Εισηγητής: Ε. Διβάρης Δικηγόροι: Γ. Φραγκισκάτος, Σ. Μυλωνάς Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου - Aπαγόρευση μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου όταν με αυτές καλύπτονται πάγιες, μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας (ΑΚ 648, 669). Αντίθετα, η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι της επελεύσεως ορισμένου μέλλοντος και βεβαίου γεγονότος ή της εκτελέσεως ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή χρονικού σημείου παύει να ισχύει αυτοδικαίως (ΑΚ 669 παρ. 1). Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, μη δεσμευόμενο από τον χαρακτηρισμό που προσέδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη κρίνει όπως απαιτούν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και οι περιστάσεις, υπό τις οποίες συνήφθη η σύμβαση. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 3 Ν 2112/1920, όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή αν ο καθορισμός της διάρκειάς τους δεν δικαιολογείται από τη φύση ή το είδος ή το σκοπό της εργασίας ή δεν υπαγορεύεται από ειδικό λόγο, αλλά έχει τεθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.