Ναυτική εργασία - Όροι ευνοϊκότεροι εκείνων της συλλογικής σύμβασης εργασίας - Κλειστός μισθός και «επιμίσθιο» - Δυνατότητα συμψηφισμού αυτού με τις οφειλόμενες και μελλοντικές παροχές και επιδόματα που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Παραδεκτές οι ένορκες βεβαιώσεις στο Εφετείο έστω και εάν λήφθηκαν μετά τη συζήτηση. ΕφΠειρ 141/2012 (Ναυτικό Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Τσαντεκίδου Εισηγήτρια: Π. Δάλλα Δικηγόροι: Γ. Γκιόλμας, Ν. Κορδής Ναυτική εργασία - Όροι ευνοϊκότεροι εκείνων της συλλογικής σύμβασης εργασίας - Κλειστός μισθός και «επιμίσθιο» - Δυνατότητα συμψηφισμού αυτού με τις οφειλόμενες και μελλοντικές παροχές και επιδόματα που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Παραδεκτές οι ένορκες βεβαιώσεις στο Εφετείο έστω και εάν λήφθηκαν μετά τη συζήτηση. Όροι ατομικής συμβάσεως εργασίας ευνοϊκότεροι για το μισθωτό από τους διαλαμβανόμενους σε συλλογική σύμβαση εργασίας είναι επικρατέστεροι. Εάν με την ατομική σύμβαση εργασίας, συμφωνήθηκαν αποδοχές υπέρτερες των προβλεπομένων από τη συλλογική σύμβαση και συμπεριλήφθηκε όρος ότι κάθε άλλη παροχή θα καλύπτεται από τις καταβαλλόμενες πέραν των νομίμων, ο όρος αυτός είναι ισχυρός. Τούτο ισχύει όχι μόνο για τις υφιστάμενες (παροχές) κατά το χρόνο της συνάψεως της ατομικής συμβάσεως, αλλά και για τις μέλλουσες, δηλαδή και για εκείνες που θεσπίσθηκαν μετά την κατάρτιση της συμβάσεως, στην οποία με τον ίδιο όρο συμπεριλήφθηκε πρόβλεψη για καταλογισμό στις συμφωνηθείσες υπέρτερες των νομίμων αποδοχές εκείνων, που θα θεσπισθούν τυχόν στο μέλλον, από της καθιερώσεως των οποίων ενεργοποιείται η αιτία για την οποία καταβλήθηκαν οι υπέρτερες, δηλαδή η κάλυψή τους συμψηφιστικά. Η διάταξη του νόμου, η οποία προβλέπει ακυρότητα της συμβάσεως καλύψεως των υπερωριακών αμοιβών με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.