Σύμβαση ναυτικής εργασίας - Συμφωνία διαχείρισης πλοίου - Προσδιορισμός εργοδότη - Καθήκοντα θαλαμηπόλου - Καταγγελία σύμβασης ναυτολόγησης - Υπερωριακή απασχόληση - Ευθύνη πλοιοκτήτη για αδικοπραξίες πλοιάρχου και μελών του πληρώματος - Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. EφΠειρ 288/2011

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Μαγιάκου Εισηγήτρια: Α. Παπαδιά Δικηγόροι: Λ. Σπανάκη, Γ. Τρανταλίδης Σύμβαση ναυτικής εργασίας - Συμφωνία διαχείρισης πλοίου - Προσδιορισμός εργοδότη - Καθήκοντα θαλαμηπόλου - Καταγγελία σύμβασης ναυτολόγησης - Υπερωριακή απασχόληση - Ευθύνη πλοιοκτήτη για αδικοπραξίες πλοιάρχου και μελών του πληρώματος - Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Κατά το άρθρο 72 ΚΙΝΔ, η σύμβαση ναυτολόγησης μπορεί να λυθεί με καταγγελία του πλοιάρχου οποτεδήποτε, χωρίς ο τελευταίος να υποχρεούται να τηρήσει προθεσμία καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ο ναυτικός δικαιούται αποζημίωση, εκτός εάν η καταγγελία δικαιολογείται από παράπτωμά του (άρθρο 75 εδ. β΄ ΚΙΝΔ). Με τις προτάσεις του δευτέρου βαθμού ασκείται παραδεκτά αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Ο ενάγων προσλήφθηκε δυνάμει της από 26.7.2008 σύμβασης ναυτιλιακής εργασίας αορίστου χρόνου, με την ειδικότητα του Αρχιθαλαμηπόλου Α΄ από τη διαχειρίστρια εταιρία με την επωνυμία “S” του υπό ελληνική σημαία επιβατηγού-τουριστικού πλοίου “O” με αριθμό νηολογίου Πειραιώς ... και ναυτολογήθηκε αυθημερόν στην Ηγουμενίτσα, όπου αυτό ναυλοχούσε. Η εναγομένη εταιρία, πλοιοκτήτρια του πλοίου ως κυρία αυτού, δυνάμει της από 1.7.2008 συμφωνίας διαχείρισης μεταξύ αυτής και της άνω διαχειρίστριας εταιρίας είχε αναθέσει στην τελευταία τη διαχείριση του πλοίου έναντι αμοιβής 9.000 ευρώ μηνιαίως. Με όρο του συμφωνητικού ορίστηκε ότι απασχολούμενο προσωπικό στο πλοίο θα αποτελεί υπαλληλικό προσωπικό της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.