Ευρετήρια (1/2014)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου ΙΙ: Υπόθεση Κάρεν Μέρφι (Aποφάσεις ΔΕΕ C-403/2008 και C-429/2008 του 2011): Ανατροπή στο τοπίο των Δικαιωμάτων Μεταδόσεων Ποδοσφαίρου στην ΕΕ, του Δημήτριου Μελίδη,

σελ. 4.

ΑΠΕΡΓΙΑ

Δικαστική απαγόρευση της απεργίας για το μέλλον, όταν αυτή πραγματοποιείται για την ίδια αιτία, τους ίδιους λόγους και τα ίδια αιτήματα. MΕφΘεσ 2675/2013,

σελ. 37.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Προϋποθέσεις δεδικασμένου - Αναίρεση λόγω παραβίασης δεδικασμένου. ΑΠ 357/2013,

σελ. 96.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του Εμμανουήλ Δ. Μεταξάκη,

σελ. 8.

ΔΗΜΟΣΙΟ

Απόρριψη αίτησης ακύρωσης των διατάξεων που προβλέπουν και ρυθμίζουν την ανταλλαγή τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, τους οποίους κατείχαν ιδιώτες πιστωτές με νέους τίτλους, προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος (PSI). ΣτΕ Ολ 1116/2014 (Παρατηρήσεις: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος),

σελ. 42.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά κατηγορουμένου εντός της φυλακής - Αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης της «μετεφηβικής ηλικίας» (133 ΠΚ). Αναγνωρίζεται εν προκειμένω στον κατηγορούμενο η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2ε΄ ΠΚ (μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά), αφού αποδείχτηκε ότι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του έχει συμμετάσχει σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις, αποτελεί ενεργό μέλος της χορωδίας και της θεατρικής ομάδας του ΕΚΚΝΑ. Επίσης αρθρογραφεί στη σχολική εφημερίδα που εκδίδεται, εντάχθηκε εθελοντικά στο συμβουλευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης «ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ» που λειτουργεί εντός του ΕΚΚΝΑ, ενώ παρακολούθησε και το σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης «Μηχανικοί Αυτοκινήτων». ΜΕφΚακΑθ 424/2013,

σελ. 95.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ορισμός ηλεκτρονικού εγγράφου και νομή - Το ηλεκτρονικό έγγραφο δεν συγκεντρώνει τα στοιχεία του παραδοσιακού εγγράφου κατά τον ΚΠολΔ, αλλά πρόκειται για ενδιάμεση μορφή, η οποία εξομοιώνεται με τα ιδιωτικά έγγραφα - Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι αποδεικτικό της δήλωσης βούλησης του αποστολέα, γιατί ταυτίζεται με την ηλεκτρονική διεύθυνση του και μαζί με αυτήν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, χωρίς να εξετάζεται η μορφή ή η διάταξη με την οποία απεικονίζεται μηχανικά στο έντυπο. Ως ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται το σύνολο των εγγραφών δεδομένων στον μαγνητικό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες, κατόπιν επεξεργασίας, αποτυπώνονται κατά τρόπο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο είτε στην οθόνη του μηχανήματος είτε στον προσαρτημένο εκτυπωτή του. Το ηλεκτρονικό έγγραφο δεν αποτελεί αντικείμενο αυτοψίας αλλά πρόκειται για μία ενδιάμεση μορφή, την οποία ο νομοθέτης εξομοίωσε προς τα ιδιωτικά έγγραφα. ΕφΠειρ 46/2014,

σελ. 19.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος ΟΤΑ για οφειλή του από διοικητική σύμβαση - Η ανακοπή και η αίτηση αναστολής του οφειλέτη ΟΤΑ κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης ασκείται παραδεκτώς ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου - Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ για την αναγκαστική εκτέλεση - Για την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος ΟΤΑ δεν απαιτείται η προσκόμιση από τον δανειστή ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης - Η άσκηση αίτησης αναίρεσης από ΟΤΑ δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που είναι τελεσίδικη - Αντισυνταγματικότητα των νομοθετικών διατάξεων περί του αντιθέτου - Η αναγκαστική εκτέλεση επιτρέπεται μόνο στην ιδιωτική περιουσία των ΝΠΔΔ και όχι στη δημόσια. ΔΠρΠειρ Ν 710/2013 (Παρατηρήσεις: Ιωάννα Ζαφειροπούλου),

σελ. 76.

ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Αποζημίωση λόγω σύγκρουσης πλοίων: εάν η σύγκρουση πλοίων προήλθε από κοινή υπαιτιότητα, κάθε πλοίο ευθύνεται αναλόγως του βαθμού της υπαιτιότητας που το βαρύνει και μόνο εάν δεν μπορεί να καθορισθεί η αναλογία ή σε περίπτωση ίσης υπαιτιότητας, η ευθύνη μερίζεται κατ’ ίσα μέρη (άρθρο 236 παρ. 2 ΚΙΝΔ). ΕφΠειρ 76/2014,

σελ. 25.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Υπεξαίρεση - Παράνομη ιδιοποίηση από νόμιμο εκπρόσωπο Ανώνυμης Εταιρίας χρημάτων που είχαν κατατεθεί από μέτοχο, προκειμένου να γίνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. ΑΠ 1175/2013,

σελ. 87.