Εμμανουήλ Δ. Μεταξάκης, Ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Εμμανουήλ Δ. Μεταξάκης, Δικηγόρος - Υποψήφιος ΔΝ Ο ορισμός της δικαιικής έννοιας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νευραλγικός, καθώς καθορίζει το πλαίσιο ισχύος σημαντικότατων νομοθετημάτων, όπως οι Ν 2472/1997 [1] και 3471/2006 [2] . Κατωτέρω επιχειρείται μία επισκόπηση του εύρους της έννοιας αυτής, προκειμένου να καταδειχθεί, ποιες κατηγορίες δεδομένων εμπίπτουν στην έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και από αυτές, ποιες απαρτίζουν την ειδικότερη κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 1. Ο νομοθετικός ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ημεδαπό και το ευρωπαϊκό δίκαιο Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται στο άρθρο 9Α του Συντάγματος (1975/1986/2001/2008) που προστέθηκε με το Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων το έτος 2001 και το οποίο προβλέπει, ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει». Σύμφωνα δε με το άρθρο 19 του Συντάγματος: «1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.