Αποζημίωση λόγω σύγκρουσης πλοίων - Αμοιβή επιθαλάσσιας αρωγής - Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή, απλή πρόσθετη παρέμβαση. ΕφΠειρ 76/2014

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Τσαντεκίδου Μέλη: Χ. Τζανερρίκος (Εισηγητής), Α. Θεοφάνης Δικηγόροι: Α. Κουτσούκος, Σ. Μανουσάκης, Γ. Δάρρα Αποζημίωση λόγω σύγκρουσης πλοίων - Αμοιβή επιθαλάσσιας αρωγής - Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή, απλή πρόσθετη παρέμβαση. Αποζημίωση λόγω σύγκρουσης πλοίων: εάν η σύγκρουση πλοίων προήλθε από κοινή υπαιτιότητα, κάθε πλοίο ευθύνεται αναλόγως του βαθμού της υπαιτιότητας που το βαρύνει και μόνο εάν δεν μπορεί να καθορισθεί η αναλογία ή σε περίπτωση ίσης υπαιτιότητας, η ευθύνη μερίζεται κατ’ ίσα μέρη (άρθρο 236 παρ. 2 ΚΙΝΔ). Επομένως, η επίκληση από τον εναγόμενο για αποζημίωση από σύγκρουση πλοίων, πραγματικών περιστατικών, που καταφάσκουν την εφαρμογή της, συνιστά διακωλυτική, καταχρηστική ένσταση συντρέχοντος πταίσματος και όχι άρνηση της εναντίον του αγωγής. Εν προκειμένω, επιμερισμός της ευθύνης για τη σύγκρουση των ενδίκων πλοίων μεταξύ τους, κατ’ ίσα μέρη, ώστε το κάθε πλοίο να βαρύνεται με τις δικές του ζημιές λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης ασφαλούς δικανικής κρίσης ως προς το βαθμό υπαιτιότητας που βαρύνει κάθε πλοίο - βλ. και άρθρα 235, 239 245 ΚΙΝΔ/αμοιβή επιθαλάσσιας αρωγής: Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου του 1989 για την επιθαλάσσια αρωγή, με συνημμένες δύο ερμηνευτικές δηλώσεις (κύρωση με Ν 2391/1996) - οι διατάξεις τις διέπουν και τις εσωτερικές θαλάσσιες αρωγές. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να γεννηθεί το δικαίωμα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.