Φωτεινή Τοπάλη, Η επίκληση της συνδρομής κατεπείγουσας ανάγκης ως λόγος προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την παρ. 1, περίπτωση γ του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Φωτεινή Τοπάλη,  Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων I. Εισαγωγή - Το περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων Οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ρυθμίζονται από την ελληνική νομοθεσία, μέσω ενός ευρέος, όσο και πολύπλοκου, νομοθετικού πλαισίου, το οποίο, εντούτοις, δεν στερείται πληρότητας. Ωστόσο, κατά κοινή παραδοχή, η πολυδιάσπαση των σχετικών ρυθμίσεων καθιστά επιβεβλημένη την συγκέντρωση και καταγραφή τους, την προσεκτική σταχυολόγησή τους, την άρση πιθανών αντιφάσεων, τον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών που εμφανίζουν και, τελικώς, την κωδικοποίησή τους σε ένα ενιαίο, σαφές, πλήρες, και, κυρίως, «ασφαλές» νομοθέτημα. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρόκειται σύντομα να μεταρρυθμιστεί, υπό το συντονισμό της ΕΑΑΔΗΣΥ, το νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την απλούστευση και ενοποίησή του, τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών και τη μείωση των καθυστερήσεων που σημειώνονται κατά τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Οι κανόνες που διέπουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, στην ελληνική νομοθεσία, εντάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, συχνά αναφερόμενες και ως συμβάσεις ευρωπαϊκής διάστασης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων είναι ίση ή υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής, άλλως «κατώφλια», των κοινοτικών Οδηγιών. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, η προϋπολογισθείσα δαπάνη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.