Αριστοτέλης Ζαχαρόπουλος, Σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων / Ύπαρξη «απρόβλεπτης περίστασης»

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Α. Εισαγωγή H εκπλήρωση της προϋπόθεσης της «απρόβλεπτης περίστασης» κατά την διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σε αιτήματα αναθετουσών αρχών για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σε εκτελούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου καθώς και ο σαφής προσδιορισμός και η ακριβής οριοθέτηση της έκτασης της έννοιάς της, αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων το οποίο έχει απασχολήσει εκτενώς τόσο τα δικαστήρια και τις ελεγκτικές αρχές όσο και αυτές τις ίδιες τις αναθέτουσες αρχές κατά τα τελευταία έτη. Για τις δημόσιες συμβάσεις που λόγω του προϋπολογισμού τους εμπίπτουν στις διατάξεις του παράγωγου κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι οποίες έχουν ήδη μεταγραφεί στην ελληνική έννομη τάξη διά των ΠΔ 60/2007 και 59/2007, έχουν εφαρμογή οι κοινοτικοί κανόνες περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα μία αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 60/2007 και ειδικότερα στο άρθρο 25.4(α) αυτού να συνάψει δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.