Σε περίπτωση εκποίησης του ακινήτου, ισχυούσης προσωρινής διαταγής διά της οποίας απαγορεύθηκε η μεταβολή της νομικής κατάστασης (εκποίηση), η εν λόγω διάθεση (εκποίηση) πλήττεται με ακυρότητα από το άρθρο 176 ΑΚ και όχι από το άρθρο 175 ΑΚ - Η εκ του λόγου αυτού ακυρότητα της γενόμενης εκποίησης, ισχύει έναντι τρίτων υπό την προϋπόθεση ότι η προσωρινή διαταγή απαγόρευσης εκποίησης σημειώθηκε προηγουμένως στα αντίστοιχα βιβλία κατασχέσεων. ΕφΠειρ 383/2014

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2014, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Σωτηροπούλου Εισηγήτρια: Χ. Πλατιά Δικηγόροι: Ι. Μιχαηλίδης, Σ. Πατρώνα Σε περίπτωση εκποίησης του ακινήτου, ισχυούσης προσωρινής διαταγής διά της οποίας απαγορεύθηκε η μεταβολή της νομικής κατάστασης (εκποίηση), η εν λόγω διάθεση (εκποίηση) πλήττεται με ακυρότητα από το άρθρο 176 ΑΚ και όχι από το άρθρο 175 ΑΚ - Η εκ του λόγου αυτού ακυρότητα της γενόμενης εκποίησης, ισχύει έναντι τρίτων υπό την προϋπόθεση ότι η προσωρινή διαταγή απαγόρευσης εκποίησης σημειώθηκε προηγουμένως στα αντίστοιχα βιβλία κατασχέσεων. Η προσωρινή διαταγή δεν είναι δικαστική απόφαση. Είναι τίτλος εκτελεστός, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 904 παρ. 2 περ. ζ΄ ΚΠολΔ. Κατ’ άρθρα 691 παρ. 2 και 700 παρ. 3 ΚΠολΔ καθιερώνεται η δεσμευτικότητα των προσωρινών διαταγών, με την έννοια ότι αρνούνται να προσδώσουν έννομες συνέπειες σε πράξεις που αντίκεινται στο περιεχόμενό τους και επιβάλλουν σιωπηρώς την ακυρότητα, ως κύρωση της παράβασής τους. Η μεταγενέστερη της προσωρινής διαταγής διάθεση (εκποίηση) πλήττεται με ακυρότητα, η οποία θεμελιώνεται όχι στο άρθρο 175 ΑΚ, αλλά στο άρθρο 176 ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ, κατ΄ αναλογία με τα ισχύοντα επί δικαστικής απόφασης. Από τις διατάξεις των άρθρων 175 ΚΠολΔ, 715 παρ. 3 ΚΠολΔ και 727 ΚΠολΔ τίθεται, χάριν της ασφάλειας των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.