Αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίου - Μη αναλογική εφαρμογή επί πλοίων των διατάξεων των άρθρων 53, 57 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» - Εφαρμογή του άρθρου 211 παρ. 1 ΚΙΝΔ λόγω ειδικότητας - Η αναγκαστική κατάσχεση πλοίου δεν επιβάλλεται προ της παρόδου 24 ωρών από της επιδόσεως της επιταγής προς πληρωμή (άρθρο 211 παρ. 1 ΚΙΝΔ) και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 57 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 κατά το οποίο η αναγκαστική εκτέλεση αρχίζει με την επίδοση επιταγής προς πληρωμή - Στα πλοία ως έννομη συνέπεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, πέραν της απαγόρευσης διάθεσης, υφίσταται και η απαγόρευση απόπλου (άρθρο 1011 παρ. 2 ΚΠολΔ, ουσιώδης διαφορά μεταξύ ακινήτων και πλοίων) - Η αναγκαστική κατάσχεση πλοίου προϋποθέτει δύο επιδόσεις: μία στον τηρούντα το νηολόγιο όπου τυγχάνει εγγεγραμμένο το πλοίο κατ’ άρθρο 995 παρ. 2 ΚΠολΔ όσον αφορά τη νομική δέσμευση του πλοίου (ήτοι την απαγόρευση διάθεσης) και μία προς το Λιμενάρχη του λιμένος ναυλοχίας του πλοίου κατ΄ άρθρο 1011 παρ. 2 ΚΠολΔ όσον αφορά την υλική δέσμευσή του (ήτοι την εμπόδιση απόπλου - ΜΕφΠειρ 196/2014

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2014, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Φ. Τσερκέζογλου Δικηγόροι: Σ. Λάλας, Α. Σκουντή Αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίου - Μη αναλογική εφαρμογή επί πλοίων των διατάξεων των άρθρων 53, 57 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» - Εφαρμογή του άρθρου 211 παρ. 1 ΚΙΝΔ λόγω ειδικότητας. Αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίου. Εφαρμογή του άρθρου 211 παρ. 1 ΚΙΝΔ. Μη αναλογική εφαρμογή επί πλοίων των διατάξεων των άρθρων 53, 57 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» καθώς η διάταξη του άρθρου 211 παρ. 1 ΚΙΝΔ είναι μεταγενέστερη και ειδικότερη. Η διάταξη του άρθρου 992 παρ. 1 εδ. γ΄ του ΚΠολΔ, κατά την οποία προβλέπεται ότι οι διατάξεις για την κατάσχεση ακινήτων τυγχάνουν εφαρμογής και για την κατάσχεση πλοίων, αφορά τις διατάξεις, οι οποίες εμπεριέχονται στο σχετικό κεφάλαιο του ΚΠολΔ, χωρίς να μπορεί να τύχουν ανάλογης εφαρμογής και επί των διατάξεων του ΝΔ της 17.7/13.8.1923. Η αναγκαστική κατάσχεση πλοίου δεν επιβάλλεται προ της παρόδου 24 ωρών από της επιδόσεως της επιταγής προς πληρωμή (άρθρο 211 παρ. 1 ΚΙΝΔ) και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 57 του άνω ΝΔ κατά το οποίο η αναγκαστική εκτέλεση αρχίζει με την επίδοση επιταγής προς πληρωμή. Στα πλοία ως έννομη συνέπεια της αναγκαστικής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.