Παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών, σύμφωνα με το Ν 2932/2001 και τον Καν. (ΕΟΚ) 3577/1992 - Επιβολή στις πλοιοκτήτριες εταιρίες της υποχρέωσης να εφαρμόζουν έκπτωση επί του ισχύοντος ναύλου υπέρ συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων και οχημάτων - Κρίση του Δικαστηρίου αναφορικά με την ύπαρξη ή μη ευθύνης του Δημοσίου σε αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ. ΔΠρΠειρ Α 4485/2014 (Τμήμα 2ο Τριμελές)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Βαλδίρκας Πρωτοδίκες: Μ. - Α. Σούπου, Α. Καλουψή Δικηγόροι: Στ. Παπανδρεόπουλος, Αν. Σκουντή Παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών, σύμφωνα με το Ν 2932/2001 και τον Καν. (ΕΟΚ) 3577/1992 - Επιβολή στις πλοιοκτήτριες εταιρίες της υποχρέωσης να εφαρμόζουν έκπτωση επί του ισχύοντος ναύλου υπέρ συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων και οχημάτων - Κρίση του Δικαστηρίου αναφορικά με την ύπαρξη ή μη ευθύνης του Δημοσίου σε αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ. Αγωγή πλοιοκτήτριας εταιρίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με αίτημα να υποχρεωθεί το τελευταίο να της καταβάλει αποζημίωση, κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ - Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο: Ν 2932/2001 περί «ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»: οι υπηρεσίες θαλασσίων ενδομεταφορών παρέχονται ελεύθερα, ενώ με υπουργική απόφαση μπορεί να επιβάλλονται στους πλοιοκτήτες υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος. Υπ’ αριθμ. 3324.1/15/03/3.4.2003 ΚΥΑ, περί «καθορισμού υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία», και τροποποιητικές αυτής ΚΥΑ.: κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται με έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία. Καν. (ΕΟΚ) 3577/1992 του Συμβουλίου για την ελεύθερη κυκλοφορία στις θαλάσσιες ενδομεταφορές: κάθε κράτος μέλος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ή να επιβάλει υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, ως προϋπόθεση για την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.