Σύμβαση αποκλειστικής διανομής - Διαφορές από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. ΕφΑθ 2260/2016

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Φ. Μανώλαρος Εισηγητής: Δ. Βασιλοδημητράκη Δικηγόροι: Δ. Κουτσούκης, Σ. Δήμας Σύμβαση αποκλειστικής διανομής - Διαφορές από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Έννοια και περιεχόμενο. Διαφορές από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 219/1991 σε συμβάσεις αποκλειστικής διανομής τόσο πριν όσο και μετά την ισχύ του άρθρου 14 παρ. 4 Ν 3557/2007. Μη εφαρμογή τους επί σύμβασης απλής διανομής. Υπολογισμός αμοιβής αποκλειστικού διανομέα. Καταγγελία σύμβασης αορίστου και ορισμένου χρόνου. Έννοια αλυσιδωτών συμβάσεων. Αντιμετωπίζονται ως σύμβαση αορίστου χρόνου. Εφαρμογή διατάξεων περί εντολής. Η άκαιρη ή καταχρηστική καταγγελία της σύμβασης αποκλειστικής διανομής δεν είναι ποτέ άκυρη, αλλά παρέχει στο διανομέα-εντολοδόχο αξίωση αποκατάστασης κάθε θετικής και αποθετικής του ζημίας. Αποζημίωση πελατείας. Έννοια και προϋποθέσεις αξίωσής της. Κριτήρια καθορισμού του ύψους της. Αναγκαίο περιεχόμενο σχετικής αγωγής. Λόγοι για τους οποίους η επίδικη σύμβαση είναι σύμβαση απλής διανομής και δεν επιδικάζεται αποζημίωση πελατείας. [...] ΙΙ. Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής, η οποία αποτελεί δημιούργημα της σύγχρονης οικονομίας, προς εξυπηρέτηση των συναλλακτικών αναγκών της διεπιχειρησιακής συνεργασίας και θεμελιώνεται στη συνταγματική αρχή της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος) και στην, υπό του άρθρου 361 ΑΚ, προβλεπόμενη αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, είναι η ιδιόρρυθμη διαρκής ενοχική σύμβαση, κατά την διάρκεια της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.