Οι προβλέψεις για την προθεσμία αναιρέσεως κατά αποφάσεως η οποία δεν επιδόθηκε προ της ισχύος του Ν 4335/2015, εφαρμόζονται ακόμα και εάν η προσβαλλομένη δημοσιεύθηκε προ της ισχύος του νόμου αυτού. (Παρατηρήσεις: Μιχαήλ Μερσίνης). ΑΠ 1176/2017 (Β1’ Πολιτικό Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2017, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Παρασκευά (Αντιπρόεδρος ΑΠ) Εισηγητής: Χ. Κοσμίδης (Αρεοπαγίτης) Δικηγόροι: Ι. Κάπος, Θ. Μερσίνης Οι προβλέψεις για την προθεσμία αναιρέσεως κατά αποφάσεως η οποία δεν επιδόθηκε προ της ισχύος του Ν 4335/2015, εφαρμόζονται ακόμα και εάν η προσβαλλομένη δημοσιεύθηκε προ της ισχύος του νόμου αυτού. Τροποποιήσεις του ΚΠολΔ δυνάμει του Ν 4335/2015. Άσκηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του εφετείου η οποία εξεδόθη προ τη ισχύος του Ν 4335/2015, και η οποία δεν επεδόθη. Προθεσμία καταχρηστικής ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως. Οι προβλέψεις για την προθεσμία καταχρηστικής ασκήσεως ενδίκων μέσων του Ν 4335/2015, εφαρμόζονται αποκλειομένων των ρυθμίσεων του ΕισΝΚΠολΔ. Στην περίπτωση που η εφετειακή απόφαση δεν επεδόθη, η προθεσμία της αιτήσεως αναιρέσεως είναι δύο έτη από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη, ακόμα και εάν κατά την έκδοση της εφετειακής αποφάσεως ίσχυε προθεσμία τριών ετών. [...] 1. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 495 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, τα ένδικα μέσα, μεταξύ των οποίων και εκείνο της αιτήσεως αναιρέσεως, ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση. Για την κατάθεση συντάσσεται έκθεση. Εξ άλλου, κατά μεν το άρθρο 564 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του Ν 4335/2015,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.