Χορήγηση διατάξεως κληρονομητηρίου στο όνομα τρίτων προς τον σκοπό ασκήσεως αγωγής διανομής. (Παρατηρήσεις: Θεμιστοκλής Μερσίνης). ΕιρΘήρας 3/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2017, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Δόκιμη Ειρηνοδίκης: Ε. Ρέτζιου Δικηγόρος: Α. Λαμπρόπουλος Χορήγηση διατάξεως κληρονομητηρίου στο όνομα τρίτων προς τον σκοπό ασκήσεως αγωγής διανομής. Το κληρονομητήριο μπορεί να πιστοποιεί κληρονομικά δικαιώματα ενός ή περισσοτέρων κληρονόμων, με βάση περισσότερες κληρονομικές διαδοχές με πολλά κληρονομούμενα πρόσωπα. Την έκδοση και παροχή κληρονομητηρίου μπορεί να ζητήσει και ο κληρονόμος του κληρονόμου, είναι δε αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος του κληρονόμου μπορεί να σωρεύσει στο ίδιο δικόγραφο δύο αιτήσεις, έκδοσης κληρονομητηρίου ή ενδεχομένως και περισσότερες όταν οι κληρονομούμενοι είναι περισσότεροι από δύο. Αίτηση εκδόσεως διατάξεως κληρονομητηρίου στο όνομα τρίτων. Νομιμοποιείται ο δανειστής της κληρονομίας ή του κληρονόμου, εφόσον αποδείξει ότι ο κληρονόμος απέκτησε την κληρονομιά, να αιτηθεί την επ’ ονόματι αυτού του κληρονόμου χορήγηση κληρονομητηρίου, καθ’ όσον στην περίπτωση αυτή, η αίτηση συνιστά άσκηση περιουσιακού δικαιώματος του κληρονόμου και συνεπώς δικαιούται να ασκήσει αυτό πλαγιαστικώς ο δανειστής. Δανειστής της κληρονομίας ο έχων κατά των κληρονόμων αξίωση λύσης της κοινωνίας επί κληρονομιαίου επικοίνου ακινήτου. Προϋπόθεση παραδεκτού της αιτήσεως να προσδιορίζεται το επίκοινο κληρονομιαίο, για το οποίο θα ασκηθεί η αξίωση λύσης της κοινωνίας. Δεν απαιτείται να μνημονεύεται το εν λόγω ακίνητο στο κληρονομητήριο διότι τούτο είναι πιστοποιητικό, το οποίο παρέχεται για το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου και για τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.