Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων - Συγκρότηση. ΔΕφΠειρ 160/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2017, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Λαϊνιώτη Μέλη: Γ. Καφφές, Ά. Καλλίρη (Εισηγήτρια) Δικηγόροι: Ν. Σταυρόπουλος, Ξ. Μπασάκου, Χ. Γεωργακόπουλος Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων - Συγκρότηση. Οι Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Ν 998/1979 στις οποίες προβλέπεται συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως προέδρου δεν συγκροτούνται νομίμως - αναπομπή υπόθεσης στη Διοίκηση για να κριθεί από το αρμόδιο όργανο με νόμιμη συγκρότηση. [...] Με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα ... και ... σειρά Α ειδικά έντυπα), ζητείται η ακύρωση της 3/2011 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Φωκίδας. Με το Ν 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159/8.8.2014) ορίζεται στο άρθρο 52 (παρ. 2) ότι: «2. Υποθέσεις χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του Ν 998/1979 που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ενώπιον των προβλεπόμενων από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν 998/1979, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου, Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων ολοκληρώνονται από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 34 του παρόντος. Προϋπόθεση για την εξέταση των αντιρρήσεων που εκκρεμούν ενώπιον των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.