Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 51
Άρθρα: 842

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

Εγκατάσταση κληρονόμου υπό αναβλητική εξουσιαστική αίρεση για την επαγωγή του καταπιστεύματος, η οποία λογίζεται ως διαλυτική αίρεση. Το μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός, από το οποίο εξαρτάται η πλήρωση της αίρεσης σε αυτήν, μπορεί να είναι η συμπεριφορά τρίτου ή τιμωμένου με τη διαθήκη προσώπου, υπό τη μορφή της ενέργειας ή παράλειψης. O εγκατάστατος λαμβάνει αμέσως, από το θάνατο του διαθέτη, την κληρονομία, αλλά, όταν πληρωθεί η διαλυτική αίρεση, μετά το θάνατο του διαθέτη, τότε ο εγκατάστατος οφείλει να παραδώσει την κληρονομία σε εκείνον, που όρισε ο διαθέτης. Όταν η διαλυτική αίρεση ματαιωθεί, διότι καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συμβεί το γεγονός, από το οποίο εξαρτήθηκε η εγκατάσταση ή η ανατροπή της, τότε καθίσταται οριστικά κληρονόμος εκείνος, που εγκαταστάθηκε με διαλυτική αίρεση. (Παρατηρήσεις: Θεμιστοκλής Μερσίνης). ΤρΕφΠειρ 384/2016

Ναυτικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008