Αναγκαστική εκτέλεση. (Παρατηρήσεις: Στυλιανός Ι. Μανουσάκης). ΜΠρΑθ 19/2018

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε.-Γ. Τσαούση, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Ε. Κατσαρού, Μ. Αλειφεροπούλου Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης (άρθρα 933 παρ. 1, 3, 937 αρ. 3 και 614 επ. ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν 4335/2015). Το αίτημα της ανακοπής, με το οποίο ζητείται να ακυρωθεί κάθε άλλη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πέραν των ανακοπτομένων είναι απορριπτέο ως αόριστο. Το αίτημα της ανακοπής να ανασταλεί ο πλειστηριασμός είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο. Σε δίκη επί ανακοπής κατά πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ, η κατά το άρθρο 330 αυτού προβλεπόμενη επέκταση του δεδικασμένου δεν έχει εφαρμογή για τις ενστάσεις κατά την παρ. 4 (ήδη παρ. 5) του άρθρου 933. Ένσταση την οποία προβάλει για πρώτη φορά ο ανακόπτων με τις προτάσεις του στο Εφετείο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η κατάσχεση δεν επιτρέπεται να επεκταθεί σε περισσότερα από όσα χρειάζονται για να ικανοποιηθεί η απαίτηση και να καλυφθούν τα έξοδα εκτελέσεως. Η εμπορική αξία των κατασχεμένων ακινήτων δεν υπερέβαινε ουσιωδώς αυτήν που αναφέρονταν στις εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης. Νόμω αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι η καθ’ ης η ανακοπή έχει υποχρέωση να παραθέσει αναλυτικό πίνακα ισοτιμιών στην επιταγή προς πληρωμή. Η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων) είναι άκρως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.