Ομοδικία σε περίπτωση άσκησης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου από περισσότερα πρόσωπα. Διαταγή απόδοσης μισθίου από ανύπαρκτο πρόσωπο. ΕιρΑθ 218/2018

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Ειρηνοδίκης: Σ. Μαραγκού Δικηγόροι: Μ. Αγγελή, Α. Σκούρα Ομοδικία σε περίπτωση άσκησης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου από περισσότερα πρόσωπα. Διαταγή απόδοσης μισθίου από ανύπαρκτο πρόσωπο. Άρθρα 62 παρ. 1, 313 παρ. 1 εδ. δ. ΚΠολΔ. Αίτημα παροχής δικαστικής προστασίας (αγωγή, αίτηση, κ.λπ.) που ασκείται ή απευθύνεται κατά ανύπαρκτου προσώπου φυσικού ή νομικού. Αυτοδίκαια άκυρη η διαδικαστική πράξη και ανυπόστατη η τυχόν εκδοθείσα απόφαση, διάταξη, κ.λπ. Διαταγή απόδοσης μισθίου: Μία εκ των αιτούντων είχε αποβιώσει πριν την κατάθεση της οικείας αίτησης. Αδύνατη η διαίρεση του δικαιώματος παράδοσης ή απόδοσης του μισθίου και η ομοδικία μεταξύ των συνεκμισθωτών είναι αναγκαστική (άρθρο 76 ΚΠολΔ). Άκυρη η διαταγή απόδοσης μισθίου στο σύνολό της. Σε περίπτωση νικητή διαδίκου που έχει τύχει Νομικής Βοήθειας (Ν 3226/2004) η δικαστική δαπάνη επιδικάζεται υπέρ του Δημοσίου (Άρθρο 12 Ν 3226/2004). Με την κρινόμενη ανακοπή και το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, η ανακόπτουσα ζητεί για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της και στους πρόσθετους λόγους του, να ακυρωθεί η με αριθμό 14883/2017 διαταγή απόδοσης μισθίου του Ειρηνοδίκη Αθηνών και να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική της δαπάνη. Περαιτέρω, η υπό κρίση ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο φέρονται για συζήτηση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.