Περιορισμός της Ευθύνης. Διεθνής Σύμβαση Λονδίνου 1976 (Ν 1923/1991). Προϋποθέσεις και διαδικασία σύστασης κεφαλαίου περιορισμού. Διαδικασία διανομής κεφαλαίου. Απώλεια δικαιώματος περιορισμού ευθύνης. ΜEφΠειρ 228/2016

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Κωττάκη Δικηγόροι: Ν. Αναγνωστόπουλος, Κ. Ρούσος, Ι. Χριστοφορίδης Περιορισμός της Ευθύνης. Διεθνής Σύμβαση Λονδίνου 1976 (Ν 1923/1991). Προϋποθέσεις και διαδικασία σύστασης κεφαλαίου περιορισμού. Διαδικασία διανομής κεφαλαίου. Απώλεια δικαιώματος περιορισμού ευθύνης. Η απώλεια του δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης προϋποθέτει δόλο ή αμέλεια προσωπικά του ίδιου του δικαιούχου του περιορισμού της ευθύνης, δηλαδή του οφειλέτη, και αν είναι νομικό πρόσωπο των οργάνων που το εκπροσωπούν κατ’ άρθρο 71 ΑΚ. Ο ζημιωθείς πρέπει να αποδείξει ότι η ζημία είναι αποτέλεσμα της πράξης ή της παράλειψης του φερομένου ως υπαίτιου προσώπου ή ότι το πρόσωπο αυτό ενήργησε ή παρέλειψε να ενεργήσει με σκοπό να προκληθεί η συγκεκριμένη ζημία για την οποία ζητεί την πλήρη αποζημίωση ή ότι η πράξη ή παράλειψη του υπαιτίου έγινε με επίγνωση της πιθανότητας να επέλθει η συγκεκριμένη και επιπλέον να αδιαφόρησε ως προς την πιθανή επέλευση της ζημίας αυτής αντί να την αποτρέψει. [...] IV. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 19.11.1976 Διεθνούς Συμβάσεως του Λονδίνου «για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις», που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 1923/1991 και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος: «1. Πλοιοκτήτες και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής, όπως καθορίζονται παρακάτω,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.