ΔΕΕ υπόθ. C-476/2017 απόφ. της 29.7.2019 [Συγγενικό δικαίωμα αναπαραγωγής παραγωγού φωνογραφημάτων] (σημ. Κ. Βόσσος)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΕΕ υπόθ. C-476/2017, απόφ. της 29.7.2019 Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas κατά Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben Διατάξεις: Άρθρο 2, στ. γ΄, 5 Οδηγίας 2001/29/ΕΚ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (SAMPLING). Πράξη μερικής (εν μέρει) αναπαραγωγής ηχητικού αποσπάσματος μικρής διάρκειας (sample) υποκείμενη σε άδεια του δικαιούχου . Το sampling ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης προστατευόμενη από το Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στάθμιση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής και καλλιτεχνικής ελευθερίας (ελευθερία των τεχνών). Περιπτώσεις κατά τις οποίες το sampling δεν θεωρείται αναπαραγωγή και δεν υπόκειται σε άδεια του δικαιούχου. Προϋποθέσεις αποκλεισμού εφαρμογής του δικαιώματος αναπαραγωγής. Υφιστάμενο πλέγμα περιορισμών/εξαιρέσεων, κατ’ άρθρο 5 της Οδηγίας. Ασυμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο εθνικών διατάξεων που εισάγουν παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους περιορισμούς/εξαιρέσεις. Απόφαση 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 2, στοιχείο γ΄, και του άρθρου 5, παράγραφος 3, στοιχείο δ΄, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ 2001, L 167, σ. 10), καθώς και του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και του άρθρου 10, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.