ΔΕΕ υπόθ. C-263/2018, απόφ. της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [Διαδικτυακή αγορά «μεταχειρισμένων» ηλεκτρονικών βιβλίων (E-BOOKS)] (σημ. Κ. Βόσσος)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2020

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΔΕΕ υπόθ. C-263/2018, απόφ. της 19ης Δεκεμβρίου 2019 Nederlands Uitgeversond, Groep Algemene Uitgevers κατά Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV Διατάξεις: Άρθρα 3 και 4 Οδηγία 2001/29/ΕΚ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΓΟΡΑ «ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (E-BOOKS). Άυλη ψηφιακή μετάδοση μέσω μεταφορτώσεως, έναντι αντιτίμου και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, ηλεκτρονικών βιβλίων. Προϋποθέσεις ανάλωσης του δικαιώματος διανομής επί υλικών αντιγράφων. Λειτουργική και οικονομική διάκριση μεταξύ των προγραμμάτων Η/Υ και άλλων προστατευόμενων έργων (ηλεκτρονικών βιβλίων). Διαφοροποίηση της υλικής από την ηλεκτρονική διανομή (υλικά και άυλα αντίγραφα). Ένταξη της (άυλης) ψηφιακής μετάδοσης προστατευόμενου περιεχομένου στο ρυθμιστικό πεδίο του δικαιώματος κατ’ αίτησης διάθεσης στο κοινό (making available right). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του making available right. Μη ανάλωση του δικαιώματος. Απόφαση 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 2, του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, και του άρθρου 5 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ 2001, L 167, σ. 10). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Nederlands Uitgeversond (στο εξής: NUV) και της Groep Algemene...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.