Ευρετήριο

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2020, Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2020

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του ΓΚΠΔ έχει την έννοια ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία πραγματοποιείται για εμπορικούς σκοπούς από οικονομικό φορέα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος προς άλλον οικονομικό φορέα εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, ανεξαρτήτως του ότι, κατά τη διάρκεια ή κατόπιν της διαβίβασης αυτής, τα δεδομένα ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία από τις αρχές της αντίστοιχης τρίτης χώρας για λόγους δημόσιας ασφάλειας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας του κράτους. ΔΕΕ υπόθ. C-311/18, απόφ. της 16.7.2020, (παρατ. Ι. Ιγγλεζάκης),

σελ. 258.

Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Υποχρέωση εκ του νόμου των παρόχων τηλεπικοινωνιών να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα χρηστών προπληρωμένων καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας και να παρέχουν πρόσβαση στις αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματος. Επέμβαση στα περιορισμένα σύνολα δεδομένων. Ανάκτηση δεδομένων από τις αρχές στο πλαίσιο επαρκών εγγυήσεων. Η επίμαχη αποθήκευση είναι αναλογική ως προς τους έννομους σκοπούς της προστασίας της εθνικής ασφάλειας και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. ΕΔΔΑ υπόθεση Breyer κατά Γερμανίας, αριθ. προσφ. 50001/12απόφ. της 30.01.2020, (παρατ. Γ. Κανέλλος),

σελ. 283.

Η ανάγκη αναθεώρησης της εξαίρεσης της «προσωπικής/οικιακής δραστηριότητας» από το δίκαιο προσωπικών δεδομένων. Μελέτη Ε. Κατσάρας,

σελ. 245.

Η ενημέρωση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον Ν 4624/2019. Μελέτη Μ. Μυλώση - Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,

σελ. 188.

Προσωπικά δεδομένα. Διαβίβαση από τράπεζα στοιχείων πελάτη σε εταιρεία ενημέρωση οφειλετών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ενημέρωση με σχετική αναγραφή στο έντυπο της αίτησης χορήγησης του δανείου, ότι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αναιρεσίβλητου δανειολήπτη είναι, εκτός των άλλων, και οι εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων. Κρίση ότι πληροί τις προϋποθέσεις της απαιτούμενης ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων για τους αποδέκτες των προσωπικών του δεδομένων που συνελέγησαν κατά τη χορήγηση της πίστωσης, χωρίς να απαιτείται νέα ενημέρωση κατά το χρόνο διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων. Παραβίαση ουσιαστικού δικαίου διάταξης. Αναιρεί, κρατεί και δικάζει. ΑΠ Ολ 3/2020, (παρατ. Ε. Μαργαρίτης),

σελ. 294.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δυναμικές αποφάσεις στον τομέα της διαδικτυακής πειρατείας («Dynamic Site Blocking»), Μελέτη Έ. Φιλιπποπούλου - Δ. Οικονόμου,

σελ. 233.

Προσβολή προσωπικότητας δημοσιογράφου. Αναρτήσειςβουλευτή στον προσωπικό του λογαριασμό της διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK». Αγωγή αποκατάστασης της επελθούσας ηθικής βλάβης δια προσβολής τελουμένης μέσω διαδικτύου. ΠΠρΑθ 870/2020, (παρατ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 355.

Προσβολή προσωπικότητας πολιτικού. Προσωρινή δικαστική προστασία με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης. Επείγουσα περίπτωση και έννοια επικείμενου κινδύνου. Αναρτήσεις δημοσιευμάτων σε ιστότοπο στο διαδίκτυο. Συνέχιση δημοσιευμάτων παρά την εξώδικη δήλωση προς ανάκληση αυτών με σκοπό τη στοχοποίηση και δυσφήμηση της αιτούσας. Πιθανολογείται ότι δεν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της παράνομης προσβολής της προσωπικότητας καθώς από τον τρόπο και από τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγιναν προκύπτει σκοπός εξύβρισης. ΜΠρΑθ 2888/2020,

σελ. 361.

Προσβολή της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου. Τέτοια μπορεί να προκύψει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως εξύβριση, απλή και συκοφαντική δυσφήμηση. Νομοτυπική μορφή εγκλημάτων. Ευθύνη ιδιοκτήτη εντύπου. Εφαρμοστέες διατάξεις. Προδικασία. Προστασία του προσβαλλομένου. Αντικειμενική ευθύνη προσβάλλοντος ως προς την άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Αδικοπραξία. Για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης απαιτείται πταίσμα του προσβάλλοντος. ΤρΕφΑθ 1057/2020,

σελ. 351.

Τα λογισμικά εισβολής και η ετεροδικία των κρατών, FORUM Ε. Μεταξάκης,

σελ. 254.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφήμιση διαδικτυακών καζίνο. Μετάδοση παίγνιων. ΕΣΡ. Πριν από την έναρξη ισχύος του 4002/2011, όπου διαλαμβάνεται ρητή διάταξη για τη διεξαγωγή διαδικτυακών στοιχημάτων, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί απαγόρευσης τυχερών παιγνίων για την απόκτηση χρηματικού κέρδρους, οι οποίες δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ (μειοψ.). Η ραδιοφωνική διαφήμιση μη νόμιμης δραστηριότητας είναι ανεπίτρεπτη ως αντιβαίνουσα στην κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντ. κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, για την οποία χορηγούνται οι άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών (μειοψ.). Νόμιμο χρηματικό πρόστιμο του ΕΣΡ εις βάρος ραδιοφωνικού σταθμού για μετάδοση διαφημίσεων διαδικτυακών τόπων στοιχήματος. ΣτΕ 2729/2019,

σελ. 336.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Προσβολή προσωπικότητας δημοσιογράφου. Αναρτήσειςβουλευτή στον προσωπικό του λογαριασμό της διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK». Αγωγή αποκατάστασης της επελθούσας ηθικής βλάβης δια προσβολής τελουμένης μέσω διαδικτύου. Προϋποθέσεις παραδεκτού αγωγής. Πρόσκληση ιδιοκτήτη εντύπου προκειμένου αυτός να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώριση στο οικείο μέσο κειμένου, που του υποδεικνύει ο ενάγων. Μη αναλογική εφαρμογή της διάταξης, εφόσον έχει, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, εφαρμογή μόνο στον έντυπο τύπο και στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Αντίθετη μειοψηφία. Ισχυρισμοί με πρόθεση βλάβης της τιμής και της υπόληψης. Απλή δυσφήμηση, δεδομένου ότι δεν προέκυψε το ψεύδος των ισχυρισμών. Μη άρση αδίκου λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος καθώς προέκυψε σκοπός εξύβρισης, καθώς τέτοιου είδους ισχυρισμοί σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν κατά το ύφος τους με το δημόσιο λόγο, με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται δημοσίως ένας πολιτικός. ΠΠρΑθ 870/2020, (παρατ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 355.

Προσβολή προσωπικότητας πολιτικού. Προσωρινή δικαστική προστασία με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης. Επείγουσα περίπτωση και έννοια επικείμενου κινδύνου. Αναρτήσεις δημοσιευμάτων σε ιστότοπο στο διαδίκτυο. Συνέχιση δημοσιευμάτων παρά την εξώδικη δήλωση προς ανάκληση αυτών με σκοπό τη στοχοποίηση και δυσφήμηση της αιτούσας. Πιθανολογείται ότι δεν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της παράνομης προσβολής της προσωπικότητας καθώς από τον τρόπο και από τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγιναν προκύπτει σκοπός εξύβρισης. ΜΠρΑθ 2888/2020,

σελ. 361.

Προσβολή της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου. Τέτοια μπορεί να προκύψει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως εξύβριση, απλή και συκοφαντική δυσφήμηση. Νομοτυπική μορφή εγκλημάτων. Ευθύνη ιδιοκτήτη εντύπου. Εφαρμοστέες διατάξεις. Προδικασία. Προστασία του προσβαλλομένου. Αντικειμενική ευθύνη προσβάλλοντος ως προς την άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Αδικοπραξία. Για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης απαιτείται πταίσμα του προσβάλλοντος. ΤρΕφΑθ 1057/2020,

σελ. 351.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Προσβολή χήρων γυναικών σε τηλεοπτική και ραδιοφωνική εκπομπή. Παρουσίαση γυναικών που τελούν σε χηρεία και λαμβάνουν σχετική σύνταξη, κατά τρόπο ενθαρρύνοντα τον εξευτελισμό τους και πρόσφορο να προκαλέσει μίσος εις βάρος τους από μερίδα θεατών. Παρουσίαση της εκπομπής κατά τρόπο παραβιάζοντα τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες ευπρέπειας και καλαισθησίας στη γλώσσα και την συμπεριφορά. Ο τρόπος παρουσίασης του θέματος και η χρησιμοποιηθείσα φρασεολογία, καθιστούσαν αυτό επιβλαβές για την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Εκ προθέσεως προσβολή λόγω της επίμονης και δια μακρών αναφοράς κατά της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων. Η πολυφωνία και ο πλουραλισμός στην ελευθερία της έκφρασης ως αναγκαστικού δικαίου κανόνες, που απαγορεύουν τις διακρίσεις στην βάση της φυλής, του φύλου, της θρησκείας, της ιδεολογίας κλπ και προάγουν τις αντίστοιχες συνταγματικές και υπερεθνικής τάξεως αξίες, δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησής τους (άρα και συζήτησης με βάση στην αμφισβήτηση αυτών) στα ΜΜΕ. ΕΣΡ 44/2019, (παρατ. Α. Οικονόμου),

σελ. 349.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Υποχρέωση εκ του νόμου των παρόχων τηλεπικοινωνιών να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα χρηστών προπληρωμένων καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας και να παρέχουν πρόσβαση στις αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματος. Επέμβαση στα περιορισμένα σύνολα δεδομένων. Ανάκτηση δεδομένων από τις αρχές στο πλαίσιο επαρκών εγγυήσεων. Η επίμαχη αποθήκευση είναι αναλογική ως προς τους έννομους σκοπούς της προστασίας της εθνικής ασφάλειας και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, ΕΔΔΑ υπόθεση Breyer κατά Γερμανίας, αριθ. προσφ. 50001/12απόφ. της 30.01.2020, (παρατ. Γ. Κανέλλος),

σελ. 292.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

Τα λογισμικά εισβολής και η ετεροδικία των κρατών, FORUM Ε. Μεταξάκης,

σελ. 254.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Έννοια του (προστατευόμενου) έργου. Πεδίο προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Τεχνικές δημιουργίες, το σχήμα των οποίων είναι απαραίτητο για την επίτευξη συγκεκριμένου τεχνικού αποτελέσματος. Κριτήριο πρωτοτυπίας. Πότε οι τεχνικές δημιουργίες είναι πρωτότυπες και, συνεπώς, δεκτικές προστασίας. Παραδοχή προστασίας στις περιπτώσεις που ο δημιουργός εξέφρασε την προσωπικότητά του προβαίνοντας σε ελεύθερες και δημιουργικές επιλογές. ΔΕΕ υπόθ. C-833/18, απόφ. της 11.6.2020, (παρατ. Κ. Βόσσος),

σελ. 304.

Δυναμικές αποφάσεις στον τομέα της διαδικτυακής πειρατείας («Dynamic Site Blocking»), Μελέτη Έ. Φιλιπποπούλου - Δ. Οικονόμου,

σελ. 233.

Έννοια διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων των μελών ΕΥΕΔ από διάδοχο ΕΔΕΜ. Έννοια της διαχείρισης των δικαιωμάτων των μελών της ΕΥΕΔ που επρόκειτο να αναλάβει ο διάδοχος ΟΣΔ και έννοια δραστηριότητας της ΕΥΕΔ που επρόκειτο να μεταφερθεί στην ΕΔΕΜ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 51Α Ν 4481/2017. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, η ΕΔΕΜ θα αναλάβει την τακτική διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων της ΕΥΕΔ που θα συμβληθούν μαζί της καθώς και το συνολικό διαχειριστικό προϊόν που έχει παραχθεί από την έκτακτη δραστηριότητα που άσκησε η ΕΥΕΔ κατά το προσωρινό διάστημα της λειτουργίας της. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1, β’ Ν 4481/2017, η ανάθεση διαχείρισης στην ΕΥΕΔ εκτείνεται και στην είσπραξη δικαιωμάτων που είχαν γεννηθεί ως αξιώσεις σε χρόνο προγενέστερο της ανάθεσης της διαχείρισης στον ΟΠΙ, το ζήτημα εντάσσεται στην ευρύτερη προβληματική κατά πόσον το άρθρο 51Α Ν 4481/2017 εγείρει ζητήματα παράβασης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. ΓνωμΝΣΚ 47/2020, (παρατ. Β. Σαμαρτζή),

σελ. 323.

Πνευματική ιδιοκτησία. Συλλογική διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Ανάθεση διαχείρισης δικαιωμάτων στον οργανισμό πνευματικής ιδιοκτησίας - Συμβατότητα με Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο Ο.Π.Ι. δεν μεταβάλλεται, προσωρινά έστω, σε φορέα συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ούτε καθίσταται καθολικός ή ειδικός διάδοχος ή κύριος της περιουσίας του φορέα του οποίου η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε. Υπουργική απόφαση για την ανάθεση στον Ο.Π.Ι. της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων - μελών της ΑΕΠΙ, μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Κρίση περί συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ανάθεσης των αρμοδιοτήτων στον Ο.Π.Ι. Οι ανατιθέμενες στον Ο.Π.Ι. αρμοδιότητες δεν συνιστούν άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν τον καθιστούν ανταγωνιστή των λειτουργούντων φορέων συλλογικής διαχείρισης. ΣτΕ 1009/2020, (παρατ. Σ. Χαρακτινιώτης),

σελ. 310.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Πνευματική Ιδιοκτησία, Μελέτη Θ. Χίου,

σελ. 200.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προσβολή προσωπικότητας δημοσιογράφου. Αναρτήσειςβουλευτή στον προσωπικό του λογαριασμό της διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK». Αγωγή αποκατάστασης της επελθούσας ηθικής βλάβης δια προσβολής τελουμένης μέσω διαδικτύου. ΠΠρΑθ 870/2020, (παρατ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 355.

Προσβολή της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου. Τέτοια μπορεί να προκύψει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως εξύβριση, απλή και συκοφαντική δυσφήμηση. Νομοτυπική μορφή εγκλημάτων. Ευθύνη ιδιοκτήτη εντύπου. ΤρΕφΑθ 1057/2020,

σελ. 351.

Προσβολή προσωπικότητας πολιτικού. Προσωρινή δικαστική προστασία με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης. Επείγουσα περίπτωση και έννοια επικείμενου κινδύνου. Αναρτήσεις δημοσιευμάτων σε ιστότοπο στο διαδίκτυο. Συνέχιση δημοσιευμάτων παρά την εξώδικη δήλωση προς ανάκληση αυτών με σκοπό τη στοχοποίηση και δυσφήμηση της αιτούσας. Πιθανολογείται ότι δεν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της παράνομης προσβολής της προσωπικότητας καθώς από τον τρόπο και από τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγιναν προκύπτει σκοπός εξύβρισης. Πιθανολόγηση άμεσου κινδύνου επανάληψης και στο μέλλον. Πολιτική δικονομία. Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι επιτρεπτή η λήψη τους ανεξάρτητα από το αν έχει προηγουμένως κληθεί να παραστεί κατά τη σύνταξή τους ο αντίδικος του επιμεληθέντος τη σύνταξή τους. ΜΠρΑθ 2888/2020,

σελ. 361.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Διαφήμιση διαδικτυακών καζίνο. Μετάδοση παίγνιων. ΕΣΡ. Πριν από την έναρξη ισχύος του 4002/2011, όπου διαλαμβάνεται ρητή διάταξη για τη διεξαγωγή διαδικτυακών στοιχημάτων, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί απαγόρευσης τυχερών παιγνίων για την απόκτηση χρηματικού κέρδρους, οι οποίες δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ (μειοψ.). Η ραδιοφωνική διαφήμιση μη νόμιμης δραστηριότητας είναι ανεπίτρεπτη ως αντιβαίνουσα στην κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντ. κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, για την οποία χορηγούνται οι άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών (μειοψ.). Νόμιμο χρηματικό πρόστιμο του ΕΣΡ εις βάρος ραδιοφωνικού σταθμού για μετάδοση διαφημίσεων διαδικτυακών τόπων στοιχήματος. ΣτΕ 2729/2019,

σελ. 336.

Ραδιοφωνικοί σταθμοί. Μεταβολή φυσιογνωμίας προγράμματος. Επιτρεπτή η μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος ραδιοφωνικού σταθμού παρά την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 4β του Ν 4279/2014. Η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης κατά το παρελθόν αναφορικά με το πρόγραμμα δεν δεσμεύει τους σταθμούς επ’ αόριστον, ενόψει της καθυστέρησης χορήγησης αδειών. Αντίθετη εκδοχή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της πολυφωνίας, την ελευθερία έκφρασης το δικαίωμα πληροφόρησης και την ελευθερία συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας. (μειοψ.). ΕΣΡ 149/2019, (παρατ. Π. Δημητρόπουλος),

σελ. 343.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Τεχνητή Νοημοσύνη και Πνευματική Ιδιοκτησία, Μελέτη Θ. Χίου,

σελ. 200.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η μαζική παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών αλλοδαπών στην αλλοδαπή από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών, Μελέτη Α. Κουσουνή- Πανταζοπούλου,

σελ. 225.