Μ. Κωστοπούλου, I. Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας-δικτύωσης. II. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών δικτύωσης

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στην …………. σήμερα, την …………………., αφενός μεν ο .................. με την επωνυμία ......................... που εδρεύει στ............................. (οδός ............... αρ. ......), με ΑΦΜ .............. της ΔΟΥ ................, ιδιοκτήτ... του ραδιοφωνικού σταθμού ......, [που εκπροσωπείται νόμιμα από τ......................] (καλούμενος στο εξής «αναμεταδιδόμενος») και αφετέρου ο .................. με την επωνυμία «........................», που εδρεύει στ.............. (οδός ............... αρ. ......) με ΑΦΜ ....................... της ΔΟΥ ............, ιδιοκτήτ.... του ραδιοφωνικού σταθμού «..................»,[που εκπροσωπείται νόμιμα από τ......................] (καλούμενος στο εξής και «αναμεταδίδων»), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. [Ο, Η] πρώτ... των συμβαλλομένων είναι ιδιοκτήτ... και εκμεταλλεύεται το ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο «.............................» (εφεξής «αναμεταδιδόμενος»), ο οποίος λειτουργεί νομίμως εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Αττικής, βάσει της υπ’ αριθ. ................. άδειας λειτουργίας του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης /βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και εκπέμπει στη συχνότητα ........... MHz. 2. [Ο, Η] δεύτερ... των συμβαλλομένων είναι ιδιοκτήτρια και εκμεταλλεύεται το ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο «..................» (εφεξής «αναμεταδίδων»), ο οποίος λειτουργεί νομίμως εντός των διοικητικών ορίων του Νομού .................., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ................. βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και εκπέμπει στη συχνότητα ........... MHz. Β. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Ο Αναμεταδιδόμενος παραχωρεί το δικαίωμα στον Αναμεταδίδοντα να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.