Επιτροπή Ανταγωνισμού Απόφαση 393/V/2008 [Αγορά ΜΜΕ. Έλεγχος συγκέντρωσης]

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ελεύθερος ανταγωνισμός. Έλεγχος συγκέντρωσης. Σχετικές αγορές. Αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, τόσο κατά την έννοια του Ν 3592/2007 όσο και του Ν 703/1977, αφενός δεν ξεπερνά τα οριζόμενα από το Ν 3592/2007 μερίδια αγοράς, μη διαπιστούμενης συνεπώς κατοχής ή απόκτησης δεσπόζουσας θέσης, και αφετέρου δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές.Πρόεδρος: Αρ. Κομισόπουλος Διατάξεις: άρθρα 4 παρ. 2, 4β παρ. 1, 6, 4γ παρ. 1, 2 Ν 703/1977, 3 παρ. 2, 3, 7α, 10, 5 παρ. 14, 6 παρ. 2 Ν 3592/2007, 42ε παρ. 5 Ν 2190/1920 Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγουμένης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν 703/1977, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιριών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και της « HACHETTE RIZZOLI INTERNATIONAL COMMUNICATIONS B.V» για την απόκτηση από την «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της μεταξύ τους κοινής επιχείρησης υπό την επωνυμία «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HACHETTE RIZZOLI AE». [...] Σκέφθηκε ως εξής: 1. Στις 7 Φεβρουαρίου 2008, η εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ (εφεξής ΠΗΓΑΣΟΣ) γνωστοποίησε, με το υπ΄ αριθ. ημ. πρωτ. 786 έγγραφο, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν 703/1977, όπως ισχύει, την από 25.1.2008 σύμβαση πώλησης μετοχών που υπογράφηκε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.