ΓνωμΕισΔΕΚ C-42/2007 απόφ. της 14.10.2008* [Τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου](σημ. Ν. Κοσμίδης)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νομοθεσία κράτους μέλους με την οποία απονέμεται σε ένα νομικό πρόσωπο το αποκλειστικό δικαίωμα να οργανώνει δραστηριότητες αθλητικού στοιχήματος μέσω διαδικτύου. «Τεχνικός κανόνας» σύμφωνα με την έννοια της Οδηγίας 98/34. Περιορισμός της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Λόγοι δημόσιου συμφέροντος που την παρακάμπτουν. Προστασία καταναλωτών και διατήρηση της δημόσιας τάξης. Εθνική νομοθεσία ανάλογη για την επίτευξη των σκοπών. Αναλογικότητα.Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) Baw International Ltd κατά Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericόrdia de Lisboa. Διατάξεις: άρθρα 49 ΣυνθΕΚ, 18, 8, 9 Οδηγίας 98/34/ΕΚ Ι. Εισαγωγή Α. Γενική παρουσίαση της υπόθεσης 1. Το ζήτημα της συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο της εθνικής νομοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια έχει αποτελέσει ήδη το αντικείμενο μεγάλου αριθμού υποθέσεων. Ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί αφορμή για μεγάλο αριθμό υποθέσεων στα εθνικά δικαστήρια, όπως αποδεικνύεται από τις υποθέσεις που έχουν ήδη αχθεί ενώπιον του ΔΕΚ. 2. Στην παρούσα υπόθεση, το εθνικό δικαστήριο ζητά να εξακριβωθεί εάν η εθνική νομοθεσία με την οποία απονέμεται σε ένα και μόνο πρόσωπο το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος μέσω διαδικτύου, είναι σε συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. 3. Η υπόθεση αφορά την πορτογαλική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία έχει απονεμηθεί στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Departamento de Jogos da...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.