ΔΕΚ υπόθ. C-202/2007 P, απόφ. 2.4.2009 [Ελεύθερος ανταγωνισμός - Επιθετική πολιτική τιμών](σημ. Ε. Λιάσκος)

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2009, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ελεύθερος ανταγωνισμός. Επιθετικές τιμές που δεν καλύπτουν το κόστος. Οσάκις οι τιμές που προτείνει μια κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση είναι κατώτερες μόνον από το συνολικό κόστος της επιχειρήσεως αυτής, η Επιτροπή, ενώ υποχρεούται να αποδείξει ένα μεταγενέστερο στοιχείο, ήτοι την ύπαρξη σχεδίου «προληπτικού αποκλεισμού» της αγοράς, δεν είναι υποχρεωμένη να αποδείξει επίσης τη δυνατότητα καλύψεως της ζημίας.France Telecom SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Διατάξεις: άρθρο 82 ΕΚ Απόφαση 1. Με την αίτησή της αναιρέσεως, η France Telecom SA (στο εξής: France Telecom) ζητεί από το Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ής Ιανουαρίου 2007, T-340/2003, France Telecom κατά Επιτροπής* (Συλλογή 2007, σ. II-107, στο εξής: αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση), με την οποία το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή της με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2003, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 82 ΕΚ (υπόθεση COMP/38.233 - Wanadoo Interactive, στο εξής: επίδικη απόφαση). Ιστορικό της διαφοράς, η διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου και η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση 2. Κατά τον χρόνο των επίμαχων πραγματικών περιστατικών, η Wanadoo Interactive SA (στο εξής: WIN) ανήκε στον όμιλο εταιριών της France Telecom και δραστηριοποιούνταν στη Γαλλία, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προσβάσεως στο Διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.