Χ. Αποστολόπουλος, Οι κυριότεροι περιορισμοί του ανταγωνισμού σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας και η νομική τους κρίση

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η παρούσα μελέτη 1 δεν πραγματεύεται τις υποχρεώσεις συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης οι οποίες κατά κανόνα δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό κατά την έννοια του άρθρου 101 Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 81 παρ. 1 ΕΚ). Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι: α) υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, β) υποχρεώσεις των δικαιοδόχων να μη χορηγούν περαιτέρω άδειες εκμετάλλευσης, γ) υποχρεώσεις περί μη χρησιμοποίησης της παραχωρούμενης τεχνολογίας μετά τη λήξη της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι η παραχωρούμενη τεχνολογία παραμένει σε ισχύ, δ) υποχρεώσεις παροχής συνδρομής στον δικαιοπάροχο για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που καλύπτει η άδεια, ε) υποχρεώσεις καταβολής ελάχιστων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή παραγωγής μιας ελάχιστης ποσότητας προϊόντων που ενσωματώνουν την παραχωρούμενη τεχνολογία και στ) υποχρεώσεις χρησιμοποίησης του εμπορικού σήματος του δικαιοπαρόχου ή αναγραφής του ονόματός του στο προϊόν. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η νομική κρίση κάποιων περιορισμών που συναντώνται συχνά στην πράξη σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας, όπως οι: υποχρεώσεις καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties), αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης, περιορισμοί των πωλήσεων, περιορισμοί της παραγωγής, περιορισμοί του τομέα χρήσης (field of use restrictions), περιορισμοί δέσμιας χρήσης (captive use restrictions), ρήτρες δέσμευσης (tying) και ομαδικής πώλησης (bundling), υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού (no-competition clause), συμφωνίες μη αμφισβήτησης (no-challenge clause) και η δημιουργία προτύπων (standard-setting).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.